måndag 23 juli 2018

Dåligt intresse för tillgänglighetsfrågor i Mölndal

Hur står det till med tillgängligheten i Mölndals stad? Bra kanske en del säger, sämre säger några andra. Hur står Mölndal sig jämfört med andra kommuner? Svaret finns att hitta i Humanas tillgänglighetsbarometer som görs varje år och som kan vara en bra utgångspunkt i debatten framöver. Tillgänglighetsbarometern som är en kartläggning över hur Sveriges alla kommuner arbetar med tillgänglighet ger också en ranking internt mellan alla kommuner. Det är ett bra sätt att följa upp hur en kommun arbetar med tillgänglighet i offentliga miljöer, vilka strategier man arbetar med och vilken målsättning man har med tillgänglighet. Exempelvis hur är tillgängligheten vid tex. badplatser och idrottsanläggningar? Enkäten skickas ut till alla kommuner via den officiella myndighetsadressen och påminnelser sker löpande så att alla får chansen att också svara, vilket borde vara det naturliga för alla kommuner att göra.
Mölndal hamnade 2017 på plats 76 i rankningen vilket inte är en placering i topp men inte heller i botten, men hur gick det då för Mölndal i den senaste rankingen? En förhoppning hade varit att Mölndal höjts sig något eller åtminstone legat kvar i samma nivå, men i själva verket så visar det sig att kommunen inte hade besvarat någon fråga i enkäten. Om man inte har svarat så räknas det inte heller som om man har deltagit vilket är synd för 257 av landets kommuner deltog vilket hade givit en bra jämförelse totalt sett.
Jag får i sammanhanget gratulera Halmstad som toppar rankingen för andra året i rad, och konstaterar att i Mölndal finns det dåligt intresse för tillgänglighetsfrågor. Här måste det därför till en förändring.

Utklipp från Humanas ranking Tillgänglighetsbarometer 2018

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar