söndag 26 augusti 2018

Kryssa Glenn Grimhage

Förenkla vardagen och öka valfriheten, låt människor själva få välja om sin framtid och utveckling. Det är därför jag är liberal. Mölndal ska vara en trygg och levande plats med ett aktivt fritidsliv för alla, oavsett vilken kommundel som man väljer att bo i. Jag vill jobba för att stärka skolan, kulturen och föreningslivet i Mölndal och mina hjärtefrågor är:
  • Kultur, sport och fritid, föreningslivet är motorn till en aktiv och meningsfull fritid.
  • Skolan, klassresan finns och fler måste få chansen att göra den och uppnå sina drömmar.
  • Tillgänglighet, ett Mölndal där alla inkluderas oavsett funktionsvariation.
Det här vill jag göra:
  • Utveckla stödet och förutsättningarna för föreningslivet, bygg fler sporthallar.
  • Utveckla friluftslivet och rusta upp våra vandringsleder, i synnerhet Bohusleden.
  • Skapa fler mötesplatser, genom möten skapas meningsfullhet, folkhälsan främjas och ensamheten förebyggs. Återöppna Balltorps bibliotek.
  • Förbättra tillgängligheten, det finns fortfarande för många hinder som måste åtgärdas. Ge bättre stöd till människor med syn och hörselnedsättningar.

Den 9:e september bestämmer du, jag hoppas på att få ditt förtroende. 
Rösta med Liberalerna och kryssa Glenn Grimhage till Mölndals kommunfullmäktige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar