lördag 28 december 2019

Klart med nytt 5-årigt ridavtal

Så då kom vi äntligen i hamn med det nya och långsiktiga avtalet för ridverksamheten vid Gunnebo. Ni som har följt mig på bloggen vet att jag har kämpat särskilt för den här frågan, allt från hösten 2016 när Socialdemokraterna ville lägga ner ridverksamheten och köra bort den ideella föreningen GRYS från Gunnebo. Nu ska vi inte fastna i detta, även om jag hade önskat att lite mer av förståelse för ridsporten hos den dåvarande S-ledda majoriteten i Mölndal. Under året så har vi haft bra ock konstruktiva samtal för att hitta en lösning med såväl den nya ledningen för Gunnebo slott och trädgårdar (GSTAB) som visat sig vara förstående och lösningsfokuserade, samt de olika intressenterna inom Mölndals stad (bla. fastighetsavdelning och kultur och fritid), och slutligen landat i ett nytt och tydligare arrendeavtal mellan Mölndals stad och GSTAB. Nu är det förtydligat i arrendeavtalet att själva ridanläggningen ligger utanför arrendet och att Mölndals stad har ett direkt hyresavtal med GRYS, utan de tidigare mellanhänderna från GSTAB. Det nya ridavtalet med GRYS är ett femårigt avtal, till skillnad från de ettåriga som funnits sedan 2016. Det här ger nu också bra förutsättningar och trygghet för föreningen att kunna jobba långsiktigt med ridskoleverksamheten för drygt 250 barn och ungdomar inklusive ridning för funktionshindrade. Under de här åren som jag och Liberalerna har kämpat med den här frågan så har jag lärt mig att det är stor skillnad mellan ord och handling. När andra partier uttrycker sig i ord kan det låta bra, men det är inte detsamma som vad de senare visar i sina handlingar. Socialdemokraterna försöker nu insiktsfullt visa att de också vill satsa på ridsporten i Mölndal. Det är bra så långt, men mot bakgrund av hur de har skött detta tidigare så tar ett nytt förtroende lång tid att bygga upp, och jag kan bara hoppas att de nu också menar vad de säger. För i slutändan så borde det ligga i allas intressen att vi har ett fungerande föreningsliv i Mölndal för våra barn och ungdomar, där också ridsporten ges rätt förutsättningar. Jag är särskilt glad över att vi nu har löst den här frågan på bästa sätt och som också var ett av Liberalernas vallöfte med att trygga ridverksamheten för GRYS på Gunneboområdet med en långsiktighet som ger arbetsro för föreningen för framtiden. Ett löfte som vi nu levererar och infriar.
Utdrag från beslutet i Kultur och Fritidsnämnden möte 191212
 om att teckna ett femårigt avtal med GRYS.

lördag 30 november 2019

Invigning av Fritidsbanken

Äntligen har också Mölndal startat upp en Fritidsbank, i torsdags så fick jag äran att vara med och inviga Fritidsbanken och i de nya lokalerna i Pedagogen Park.
Sedan starten i Värmland 2013 där idén med Fritidsbanken föddes har utvecklingen gått med stormsteg och alltfler kommuner ansluter sig nu till Fritidsbanken där man kan låna sport och fritidsutrustning helt gratis. Fritidsbanken som koncept är i grunden helt genialisk, den är till för alla och den minskar ojämlikheter i samhället och är på så sätt också med och bidrar till ett hållbart samhälle över tid. Sport och fritidsutrustning som många gånger kanske bara står oanvända i ett förråd, källare eller garage, får nytt liv och kan ge glädje till många andra användare, istället för att stå undangömda i ensamhet.

Det är så som vi tillsammans kan bidra till att skapa ett hållbart samhälle.
Många barn har både drömmar, intresset och nyfikenheten att delta i en sport eller fritidsaktivitet, men får kanske i många fall stå utanför och titta på för att utrustningen kostar för mycket och familjen har inte råd. Fritidsbanken både väcker och kan förverkliga drömmar hos barn och unga men också vuxna genom att ge möjlighet till att prova på sporter som man kanske aldrig hade kunnat prova genom att få låna den utrustning som behövs.
Därmed så är den med och skapar förutsättningar till en meningsfull fritid för alla Mölndalsbor.
I FN:s barnkonvention som inom bara några veckor också blir svensk lag så står det klart och tydligt att barn har rätt till lek och fritid, men då behövs många gånger också tillgång till inte bara idrotts och lekplatser utan också utrustningar, och det är där som Fritidsbanken kommer in och gör skillnad. En aktiv fritid är viktigt för den ger inte bara möjligheter till motion och rörelse, utan skapar möten och en bättre och livslång hälsa och lärande.

Att ge människor en chans till samma förutsättningar och få vara med i de sporter eller fritidsaktiviteter som man vill prova är egentligen en självklarhet kan tyckas, och därför är jag extra glad över att vi nu i Mölndal också tar steget och satsar på en fritidsbank. En investering i folkhälsa, hållbarhet och jämlikhet som kommer att löna sig många gånger om, men också en plats som förverkligar möjligheter för barn och unga att pröva sina talanger och att en dag också nå sina drömmars mål. 


Fina och inredda lokaler för utlåning av sport och fritidsprylar.

Det bjöds också på invigningstårta dagen till ära.

lördag 23 november 2019

Budgetdebatt och så fick finken sina färger

Hej bloggen, det var ett tag sen sist men nu är jag här igen.
Hösten har gått fort och många frågor inom kultur och fritidsområdet har varit aktuella i Mölndal, två av dem som dels rör Streteredsbadet och dels ridverksamheten återkommer jag till vid ett senare inlägg. Tidigare i veckan så var det budgetfullmäktige där vi antog budgeten för 2020 samt planen för 2021-2022 och även investeringsbudget för samma tid. Jag kan konstatera att det ekonomiska läget framåt ser betydligt osäkrare ut än den situation som var i våras. Det finns nog ingen som då kunde exempelvis förutspå att ett nytt kommunalt skatteutjämningssystem skulle införas redan från 2020. Det innebär för Mölndals del att vi ska betala ytterligare runt 35-38 miljoner kronor per år till staten för omfördelning till andra kommuner. Låt vara att vi under första året får rabatt och "bara" behöver betala hälften. Det här är naturligtvis en tuff utmaning att hantera med så kort varsel och att samtidigt kunna ha en budget i balans för att nå 1,5% målet för att behovet av de investeringar som måste göras. Svåra avvägningar och prioriteringar behöver därför göras och även om man kan sympatisera med ett nytt kommunalt skatteutjämningssystem, så måste också rimliga förutsättningar för detta finnas, än bara några månaders framförhållning.

Sammantaget så görs det trots läget ändå stora satsningar i Grönblå samverkans budget för Mölndalsborna. På exempelvis Kultur och fritidsområdet så fullföljer vi de satsningar och kompensationer som vi beslutade om i budgeten i juni. Det innebär flertalet satsningar på olika områden för att bibehålla en fortsatt hög kvalitet i verksamheten. Mer tillgänglighetsanpassningar av mötesplatser, ökat verksamhetsunderhåll av stadens idrottsanläggningar, förlängning av IOP avtal, satsning på ridsporten och planering för en ny bokbuss är bara några delar som vi har beslutat om. Några nya satsningar som tillkommit sedan i våras är att vi nu också påbörjar planeringen av både 50-års jubileet 2021 av kommunsammanslagning där Lindome, Kållered och Mölndals kommun gick samman som kommun, samt Mölndals stads 100 årsfirande 2022. Vi tog också beslut om utveckling av Åby arenastad där bla. ett nytt Åbybad kommer att ingå. En ny och modern anläggning som jag ser fram emot, och som inte bara kommer att möta dagens behov utan också framtidens behov för simundervisning och främjande för folkhälsan.

Jag lyfte i mina inlägg i debatten också upp föreningslivets viktiga roll för samhället och för demokratin. Det sker otroliga insatser från civilsamhället varje dag som oftast sker helt ideellt och som är med och skapar mervärden för vårt samhälle och välfärd. Det sker olika insatser av miljoner människor i Sverige som föreningslivet engagerar, exempelvis inom idrottens, kulturens och folkbildningens arenor. Civilsamhället är med och bidrar med miljarder varje år i samhällsnytta, det kan röra sig om effekter inom ekonomi, social hållbarhet samt en stärkt folkhälsa. Det finns studier som visar att varje satsad krona ger 10 kr tillbaka till samhället, och det är också därför som föreningslivet får stöd från samhället för att kunna fortsätta sitt viktiga arbete.

Sverigedemokraterna ville i sin budget ta bort stödet till studieförbunden och folkbildningen samt dessutom skärpa kraven och minska på föreningsbidragen. När jag ställde frågan om exakt vad det är i bidragsreglerna som de vill skärpa så fick jag inget klart svar. De grundvillkor som finns för alla föreningsstöd som utgår från Kultur och fritidsnämnden är väldigt tydliga och grundas på demokratins värdegrund. Nej här var det väldigt klart att de kommit till en slutsats som är kontraproduktiv och ett slag mot folkbildningen och föreningslivet. Civilsamhället tillför en stor samhällsnytta och det regelverk som finns är bra. De föreningar som följer regelverket ska också erhålla ett stöd för sin verksamhet, Tänk dig ett samhälle utan föreningsliv, som sagt varje satsad krona ger 10 kronor tillbaka.

Avslutningsvis så fick jag också tillfälle att berätta om muralmålningen som nu finns på ena gaveln av Aktiviteten. Motivet med den färgglada fågeln heter "Så fick finken sina färger" och är målad av den brasilianska konstnären Thiago Mazza, under Artscape Saga som genomfördes i GRs kommuner under försommaren i år. Artscpae Saga var ett av världens största muralmålningsprojekt där temat var folksagor från olika delar av världen. "Så fick finken sina färger" härstammar från en Belgisk folksaga som i stort handlar om att man ska ha tålamod och inte knuffas eller trängas, det går bra ändå eller t.o.m ännu bättre. Den offentliga konsten kan ibland hamna i skuggan i den politiska debatten. Därför är det extra kul att omslaget till budgeten pryds av det här fina konstverket.

Så fick finken sina färger, Thiago Mazza. 
Omslagsbild från Mölndals stads Budget/plan 2020-2022

torsdag 30 maj 2019

Offentlig konst, en viktig del av demokratin

För ett par veckor sedan hade jag möjligheten att vara med vid (ny)invigningen av Mölndals torg. Torget som ibland också brukar kallas för Alberts torg har fått en ordentlig upprustning, med bland annat en ny konstinstallation. Konstgestaltningen består av flera olika mattor, både i gatstenen som lagts i ett särskilt mönster till olika installationer såsom en flygande matta och också en böljande matta som är gjorda i betong och mosaik. Det finns även en fontän samt belysning runt de inramade gatstensmattorna.  
I mitt tal vid invigningen så lyfte jag fram den offentliga konstens viktiga betydelse för demokratin, och ansvaret för konstgestaltningen av staden byggnader, anläggningar och offentliga utemiljöer ligger hos Kultur och fritidsnämnden

I Mölndal så finns det offentlig konst både inomhus och utomhus som staden äger och som är till för alla. Konsten finns på många platser exempelvis förskolor, skolor, äldreboende, i parker och på torg, och består av alltifrån målningar, textilkonst, till stora skulpturer och andra konstinstallationer som syftar till att nå ett brett och inkluderande kulturliv för kommuninvånarna.

Det finns många olika perspektiv som är värda att nämnas och som behöver lyftas fram när det kommer till den offentliga konsten. Inte minst den offentliga konstens betydelse för demokratin och allas rätt att ta del av konst och kultur är något skapar en unik karaktär och bjuder in till samtal i vardagen. 

Konstens skönhet sitter i betraktaren ögon och det är det som gör den offentliga konsten unik när den skapar olika slags känslor och tankar. Konst kan beröra, stimulera, oroa eller mana till eftertanke och dess främsta uppgift är att just vara konst. Det är därför viktigt att även den offentliga konsten får ta plats i det offentliga rummet och får uppröra, vara angelägen och kanske också ifrågasätta vår bild av världen. Konst i det offentliga rummet stärker en stad där vi kan känna en större trygghet och som blir mer trivsam, bidrar till en bättre folkhälsa och ökar ansvarskänslan för vårt gemensamma samhälle. 

Det offentliga rummet ger människor en tillgänglighet till konsten i sin vardag där man kan möta konsten på sina egna villkor, Det är därför som den offentliga konsten är en viktig del av det demokratiska samtalet, ett samtal som för samhället framåt och som är tillvarartar yttrandefriheten.
Jag känner mig stolt över den offentliga konsten som vi i Mölndal kan erbjuda alla kommuninvånare, och tycker att det är viktigt att vi också ger den offentliga konsten det utrymme som behövs både idag och i framtiden.

söndag 21 april 2019

En nystart

Hej bloggen och alla läsare. Till att börja med så har det gått ett tag sen jag skrev på bloggen och mycket har hänt sen sist. Inledningsvis så blev valet i höstas en framgång för Liberalerna i Mölndal där vi ökade vårt valresultat från valet innan och nådde 7 mandat i kommunfullmäktige. Stort tack alla som ger oss detta förtroende. Efter valet så har vi nu bildat en majoritet tillsammans med M, C, Kd och Mp i det som vi kallar för Grönblå samverkan Mölndal, och vi har även tagit fram en politisk plattform för det som vi vill uppnå eller påbörja under denna mandatperiod. Själv har jag fått förtroendet sedan årsskiftet att vara ordförande i Kultur och fritidsnämnden, ett uppdrag jag känner både stolthet och en stor ödmjukhet inför. Inom kultur och fritidsområdet så har vi inom majoriteten  i plattformen lyft in följande ambitioner som vi nu ska förverkliga.

"Mölndal ska kännetecknas av ett rikt utbud av kultur och fritidsliv med bred tillgång till olika former av mötesplatser och goda förutsättningar för ett fungerande föreningsliv. Kulturlivet i Mölndal ska genomsyras av mångfald, bredd och möjligheter till konstnärligt skapande för alla åldrar. Våra bibliotek är viktiga mötesplatser som ska utvecklas med en högre tillgänglighet för mölndalsborna. En aktiv fritid främjar hälsa samt har en viktig social funktion. Möjligheterna till mer spontanidrott och aktivitet ska öka i hela kommunen. Fler sporthallar, näridrottsplatser och ett ökat utbud för friluftslivet behöver planeras och byggas. Föreningslivet behöver stärkas och ges bättre förutsättningar för både pojkar och flickor. Fler kultursatsningar ska göras exv. genom kultursommarjobbare och mer jämställdhet inom kultur och idrott. Under mandatperioden ska samverkan med föreningslivet stärkas genom fler överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap (IOP)."

Under mandatperioden ska vi särskilt:

· Utveckla Åby fritidscentrum och bygga ny simhall.

· Arbeta för ”meröppet” på biblioteken.

· Arbeta särskilt för ökade samarbetsformer genom IOP.

· Utveckla sommarlovsverksamheten.

· Planera för fler sporthallar i hela Mölndal och näridrottsplats i Östra Mölndal.

Under det första kvartalet som ny ordförande för nämnden har jag dels ägnat tid till att sätta mig in i de aktuella frågorna mer på djupet men också påbörjat planeringen framåt utifrån de mål som vi nu har att jobba med. Det finns ett flertal stora frågor som det jobbas med nu och några exempel är dels det nya Åbybadet som är angeläget att det byggs, ett nytt och långsiktigt avtal för GRYS och  ridverksamheten på Gunnebo, en ny strategi för kulturarrangemang i Mölndal mm. Vi kommer också att genomföra en kultur och fritidsvaneundersökning bland Mölndalsborna för att se vad det är för olika aktiviteter och möjligheter som man efterfrågar. Det är med andra ord en spännande tid framför oss och en resa att vara med på där vi utvecklar kultur och fritidslivet inom Mölndal.