söndag 21 april 2019

En nystart

Hej bloggen och alla läsare. Till att börja med så har det gått ett tag sen jag skrev på bloggen och mycket har hänt sen sist. Inledningsvis så blev valet i höstas en framgång för Liberalerna i Mölndal där vi ökade vårt valresultat från valet innan och nådde 7 mandat i kommunfullmäktige. Stort tack alla som ger oss detta förtroende. Efter valet så har vi nu bildat en majoritet tillsammans med M, C, Kd och Mp i det som vi kallar för Grönblå samverkan Mölndal, och vi har även tagit fram en politisk plattform för det som vi vill uppnå eller påbörja under denna mandatperiod. Själv har jag fått förtroendet sedan årsskiftet att vara ordförande i Kultur och fritidsnämnden, ett uppdrag jag känner både stolthet och en stor ödmjukhet inför. Inom kultur och fritidsområdet så har vi inom majoriteten  i plattformen lyft in följande ambitioner som vi nu ska förverkliga.

"Mölndal ska kännetecknas av ett rikt utbud av kultur och fritidsliv med bred tillgång till olika former av mötesplatser och goda förutsättningar för ett fungerande föreningsliv. Kulturlivet i Mölndal ska genomsyras av mångfald, bredd och möjligheter till konstnärligt skapande för alla åldrar. Våra bibliotek är viktiga mötesplatser som ska utvecklas med en högre tillgänglighet för mölndalsborna. En aktiv fritid främjar hälsa samt har en viktig social funktion. Möjligheterna till mer spontanidrott och aktivitet ska öka i hela kommunen. Fler sporthallar, näridrottsplatser och ett ökat utbud för friluftslivet behöver planeras och byggas. Föreningslivet behöver stärkas och ges bättre förutsättningar för både pojkar och flickor. Fler kultursatsningar ska göras exv. genom kultursommarjobbare och mer jämställdhet inom kultur och idrott. Under mandatperioden ska samverkan med föreningslivet stärkas genom fler överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap (IOP)."

Under mandatperioden ska vi särskilt:

· Utveckla Åby fritidscentrum och bygga ny simhall.

· Arbeta för ”meröppet” på biblioteken.

· Arbeta särskilt för ökade samarbetsformer genom IOP.

· Utveckla sommarlovsverksamheten.

· Planera för fler sporthallar i hela Mölndal och näridrottsplats i Östra Mölndal.

Under det första kvartalet som ny ordförande för nämnden har jag dels ägnat tid till att sätta mig in i de aktuella frågorna mer på djupet men också påbörjat planeringen framåt utifrån de mål som vi nu har att jobba med. Det finns ett flertal stora frågor som det jobbas med nu och några exempel är dels det nya Åbybadet som är angeläget att det byggs, ett nytt och långsiktigt avtal för GRYS och  ridverksamheten på Gunnebo, en ny strategi för kulturarrangemang i Mölndal mm. Vi kommer också att genomföra en kultur och fritidsvaneundersökning bland Mölndalsborna för att se vad det är för olika aktiviteter och möjligheter som man efterfrågar. Det är med andra ord en spännande tid framför oss och en resa att vara med på där vi utvecklar kultur och fritidslivet inom Mölndal.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar