torsdag 30 maj 2019

Offentlig konst, en viktig del av demokratin

För ett par veckor sedan hade jag möjligheten att vara med vid (ny)invigningen av Mölndals torg. Torget som ibland också brukar kallas för Alberts torg har fått en ordentlig upprustning, med bland annat en ny konstinstallation. Konstgestaltningen består av flera olika mattor, både i gatstenen som lagts i ett särskilt mönster till olika installationer såsom en flygande matta och också en böljande matta som är gjorda i betong och mosaik. Det finns även en fontän samt belysning runt de inramade gatstensmattorna.  
I mitt tal vid invigningen så lyfte jag fram den offentliga konstens viktiga betydelse för demokratin, och ansvaret för konstgestaltningen av staden byggnader, anläggningar och offentliga utemiljöer ligger hos Kultur och fritidsnämnden

I Mölndal så finns det offentlig konst både inomhus och utomhus som staden äger och som är till för alla. Konsten finns på många platser exempelvis förskolor, skolor, äldreboende, i parker och på torg, och består av alltifrån målningar, textilkonst, till stora skulpturer och andra konstinstallationer som syftar till att nå ett brett och inkluderande kulturliv för kommuninvånarna.

Det finns många olika perspektiv som är värda att nämnas och som behöver lyftas fram när det kommer till den offentliga konsten. Inte minst den offentliga konstens betydelse för demokratin och allas rätt att ta del av konst och kultur är något skapar en unik karaktär och bjuder in till samtal i vardagen. 

Konstens skönhet sitter i betraktaren ögon och det är det som gör den offentliga konsten unik när den skapar olika slags känslor och tankar. Konst kan beröra, stimulera, oroa eller mana till eftertanke och dess främsta uppgift är att just vara konst. Det är därför viktigt att även den offentliga konsten får ta plats i det offentliga rummet och får uppröra, vara angelägen och kanske också ifrågasätta vår bild av världen. Konst i det offentliga rummet stärker en stad där vi kan känna en större trygghet och som blir mer trivsam, bidrar till en bättre folkhälsa och ökar ansvarskänslan för vårt gemensamma samhälle. 

Det offentliga rummet ger människor en tillgänglighet till konsten i sin vardag där man kan möta konsten på sina egna villkor, Det är därför som den offentliga konsten är en viktig del av det demokratiska samtalet, ett samtal som för samhället framåt och som är tillvarartar yttrandefriheten.
Jag känner mig stolt över den offentliga konsten som vi i Mölndal kan erbjuda alla kommuninvånare, och tycker att det är viktigt att vi också ger den offentliga konsten det utrymme som behövs både idag och i framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar