lördag 30 november 2019

Invigning av Fritidsbanken

Äntligen har också Mölndal startat upp en Fritidsbank, i torsdags så fick jag äran att vara med och inviga Fritidsbanken och i de nya lokalerna i Pedagogen Park.
Sedan starten i Värmland 2013 där idén med Fritidsbanken föddes har utvecklingen gått med stormsteg och alltfler kommuner ansluter sig nu till Fritidsbanken där man kan låna sport och fritidsutrustning helt gratis. Fritidsbanken som koncept är i grunden helt genialisk, den är till för alla och den minskar ojämlikheter i samhället och är på så sätt också med och bidrar till ett hållbart samhälle över tid. Sport och fritidsutrustning som många gånger kanske bara står oanvända i ett förråd, källare eller garage, får nytt liv och kan ge glädje till många andra användare, istället för att stå undangömda i ensamhet.

Det är så som vi tillsammans kan bidra till att skapa ett hållbart samhälle.
Många barn har både drömmar, intresset och nyfikenheten att delta i en sport eller fritidsaktivitet, men får kanske i många fall stå utanför och titta på för att utrustningen kostar för mycket och familjen har inte råd. Fritidsbanken både väcker och kan förverkliga drömmar hos barn och unga men också vuxna genom att ge möjlighet till att prova på sporter som man kanske aldrig hade kunnat prova genom att få låna den utrustning som behövs.
Därmed så är den med och skapar förutsättningar till en meningsfull fritid för alla Mölndalsbor.
I FN:s barnkonvention som inom bara några veckor också blir svensk lag så står det klart och tydligt att barn har rätt till lek och fritid, men då behövs många gånger också tillgång till inte bara idrotts och lekplatser utan också utrustningar, och det är där som Fritidsbanken kommer in och gör skillnad. En aktiv fritid är viktigt för den ger inte bara möjligheter till motion och rörelse, utan skapar möten och en bättre och livslång hälsa och lärande.

Att ge människor en chans till samma förutsättningar och få vara med i de sporter eller fritidsaktiviteter som man vill prova är egentligen en självklarhet kan tyckas, och därför är jag extra glad över att vi nu i Mölndal också tar steget och satsar på en fritidsbank. En investering i folkhälsa, hållbarhet och jämlikhet som kommer att löna sig många gånger om, men också en plats som förverkligar möjligheter för barn och unga att pröva sina talanger och att en dag också nå sina drömmars mål. 


Fina och inredda lokaler för utlåning av sport och fritidsprylar.

Det bjöds också på invigningstårta dagen till ära.

lördag 23 november 2019

Budgetdebatt och så fick finken sina färger

Hej bloggen, det var ett tag sen sist men nu är jag här igen.
Hösten har gått fort och många frågor inom kultur och fritidsområdet har varit aktuella i Mölndal, två av dem som dels rör Streteredsbadet och dels ridverksamheten återkommer jag till vid ett senare inlägg. Tidigare i veckan så var det budgetfullmäktige där vi antog budgeten för 2020 samt planen för 2021-2022 och även investeringsbudget för samma tid. Jag kan konstatera att det ekonomiska läget framåt ser betydligt osäkrare ut än den situation som var i våras. Det finns nog ingen som då kunde exempelvis förutspå att ett nytt kommunalt skatteutjämningssystem skulle införas redan från 2020. Det innebär för Mölndals del att vi ska betala ytterligare runt 35-38 miljoner kronor per år till staten för omfördelning till andra kommuner. Låt vara att vi under första året får rabatt och "bara" behöver betala hälften. Det här är naturligtvis en tuff utmaning att hantera med så kort varsel och att samtidigt kunna ha en budget i balans för att nå 1,5% målet för att behovet av de investeringar som måste göras. Svåra avvägningar och prioriteringar behöver därför göras och även om man kan sympatisera med ett nytt kommunalt skatteutjämningssystem, så måste också rimliga förutsättningar för detta finnas, än bara några månaders framförhållning.

Sammantaget så görs det trots läget ändå stora satsningar i Grönblå samverkans budget för Mölndalsborna. På exempelvis Kultur och fritidsområdet så fullföljer vi de satsningar och kompensationer som vi beslutade om i budgeten i juni. Det innebär flertalet satsningar på olika områden för att bibehålla en fortsatt hög kvalitet i verksamheten. Mer tillgänglighetsanpassningar av mötesplatser, ökat verksamhetsunderhåll av stadens idrottsanläggningar, förlängning av IOP avtal, satsning på ridsporten och planering för en ny bokbuss är bara några delar som vi har beslutat om. Några nya satsningar som tillkommit sedan i våras är att vi nu också påbörjar planeringen av både 50-års jubileet 2021 av kommunsammanslagning där Lindome, Kållered och Mölndals kommun gick samman som kommun, samt Mölndals stads 100 årsfirande 2022. Vi tog också beslut om utveckling av Åby arenastad där bla. ett nytt Åbybad kommer att ingå. En ny och modern anläggning som jag ser fram emot, och som inte bara kommer att möta dagens behov utan också framtidens behov för simundervisning och främjande för folkhälsan.

Jag lyfte i mina inlägg i debatten också upp föreningslivets viktiga roll för samhället och för demokratin. Det sker otroliga insatser från civilsamhället varje dag som oftast sker helt ideellt och som är med och skapar mervärden för vårt samhälle och välfärd. Det sker olika insatser av miljoner människor i Sverige som föreningslivet engagerar, exempelvis inom idrottens, kulturens och folkbildningens arenor. Civilsamhället är med och bidrar med miljarder varje år i samhällsnytta, det kan röra sig om effekter inom ekonomi, social hållbarhet samt en stärkt folkhälsa. Det finns studier som visar att varje satsad krona ger 10 kr tillbaka till samhället, och det är också därför som föreningslivet får stöd från samhället för att kunna fortsätta sitt viktiga arbete.

Sverigedemokraterna ville i sin budget ta bort stödet till studieförbunden och folkbildningen samt dessutom skärpa kraven och minska på föreningsbidragen. När jag ställde frågan om exakt vad det är i bidragsreglerna som de vill skärpa så fick jag inget klart svar. De grundvillkor som finns för alla föreningsstöd som utgår från Kultur och fritidsnämnden är väldigt tydliga och grundas på demokratins värdegrund. Nej här var det väldigt klart att de kommit till en slutsats som är kontraproduktiv och ett slag mot folkbildningen och föreningslivet. Civilsamhället tillför en stor samhällsnytta och det regelverk som finns är bra. De föreningar som följer regelverket ska också erhålla ett stöd för sin verksamhet, Tänk dig ett samhälle utan föreningsliv, som sagt varje satsad krona ger 10 kronor tillbaka.

Avslutningsvis så fick jag också tillfälle att berätta om muralmålningen som nu finns på ena gaveln av Aktiviteten. Motivet med den färgglada fågeln heter "Så fick finken sina färger" och är målad av den brasilianska konstnären Thiago Mazza, under Artscape Saga som genomfördes i GRs kommuner under försommaren i år. Artscpae Saga var ett av världens största muralmålningsprojekt där temat var folksagor från olika delar av världen. "Så fick finken sina färger" härstammar från en Belgisk folksaga som i stort handlar om att man ska ha tålamod och inte knuffas eller trängas, det går bra ändå eller t.o.m ännu bättre. Den offentliga konsten kan ibland hamna i skuggan i den politiska debatten. Därför är det extra kul att omslaget till budgeten pryds av det här fina konstverket.

Så fick finken sina färger, Thiago Mazza. 
Omslagsbild från Mölndals stads Budget/plan 2020-2022