lördag 23 november 2019

Budgetdebatt och så fick finken sina färger

Hej bloggen, det var ett tag sen sist men nu är jag här igen.
Hösten har gått fort och många frågor inom kultur och fritidsområdet har varit aktuella i Mölndal, två av dem som dels rör Streteredsbadet och dels ridverksamheten återkommer jag till vid ett senare inlägg. Tidigare i veckan så var det budgetfullmäktige där vi antog budgeten för 2020 samt planen för 2021-2022 och även investeringsbudget för samma tid. Jag kan konstatera att det ekonomiska läget framåt ser betydligt osäkrare ut än den situation som var i våras. Det finns nog ingen som då kunde exempelvis förutspå att ett nytt kommunalt skatteutjämningssystem skulle införas redan från 2020. Det innebär för Mölndals del att vi ska betala ytterligare runt 35-38 miljoner kronor per år till staten för omfördelning till andra kommuner. Låt vara att vi under första året får rabatt och "bara" behöver betala hälften. Det här är naturligtvis en tuff utmaning att hantera med så kort varsel och att samtidigt kunna ha en budget i balans för att nå 1,5% målet för att behovet av de investeringar som måste göras. Svåra avvägningar och prioriteringar behöver därför göras och även om man kan sympatisera med ett nytt kommunalt skatteutjämningssystem, så måste också rimliga förutsättningar för detta finnas, än bara några månaders framförhållning.

Sammantaget så görs det trots läget ändå stora satsningar i Grönblå samverkans budget för Mölndalsborna. På exempelvis Kultur och fritidsområdet så fullföljer vi de satsningar och kompensationer som vi beslutade om i budgeten i juni. Det innebär flertalet satsningar på olika områden för att bibehålla en fortsatt hög kvalitet i verksamheten. Mer tillgänglighetsanpassningar av mötesplatser, ökat verksamhetsunderhåll av stadens idrottsanläggningar, förlängning av IOP avtal, satsning på ridsporten och planering för en ny bokbuss är bara några delar som vi har beslutat om. Några nya satsningar som tillkommit sedan i våras är att vi nu också påbörjar planeringen av både 50-års jubileet 2021 av kommunsammanslagning där Lindome, Kållered och Mölndals kommun gick samman som kommun, samt Mölndals stads 100 årsfirande 2022. Vi tog också beslut om utveckling av Åby arenastad där bla. ett nytt Åbybad kommer att ingå. En ny och modern anläggning som jag ser fram emot, och som inte bara kommer att möta dagens behov utan också framtidens behov för simundervisning och främjande för folkhälsan.

Jag lyfte i mina inlägg i debatten också upp föreningslivets viktiga roll för samhället och för demokratin. Det sker otroliga insatser från civilsamhället varje dag som oftast sker helt ideellt och som är med och skapar mervärden för vårt samhälle och välfärd. Det sker olika insatser av miljoner människor i Sverige som föreningslivet engagerar, exempelvis inom idrottens, kulturens och folkbildningens arenor. Civilsamhället är med och bidrar med miljarder varje år i samhällsnytta, det kan röra sig om effekter inom ekonomi, social hållbarhet samt en stärkt folkhälsa. Det finns studier som visar att varje satsad krona ger 10 kr tillbaka till samhället, och det är också därför som föreningslivet får stöd från samhället för att kunna fortsätta sitt viktiga arbete.

Sverigedemokraterna ville i sin budget ta bort stödet till studieförbunden och folkbildningen samt dessutom skärpa kraven och minska på föreningsbidragen. När jag ställde frågan om exakt vad det är i bidragsreglerna som de vill skärpa så fick jag inget klart svar. De grundvillkor som finns för alla föreningsstöd som utgår från Kultur och fritidsnämnden är väldigt tydliga och grundas på demokratins värdegrund. Nej här var det väldigt klart att de kommit till en slutsats som är kontraproduktiv och ett slag mot folkbildningen och föreningslivet. Civilsamhället tillför en stor samhällsnytta och det regelverk som finns är bra. De föreningar som följer regelverket ska också erhålla ett stöd för sin verksamhet, Tänk dig ett samhälle utan föreningsliv, som sagt varje satsad krona ger 10 kronor tillbaka.

Avslutningsvis så fick jag också tillfälle att berätta om muralmålningen som nu finns på ena gaveln av Aktiviteten. Motivet med den färgglada fågeln heter "Så fick finken sina färger" och är målad av den brasilianska konstnären Thiago Mazza, under Artscape Saga som genomfördes i GRs kommuner under försommaren i år. Artscpae Saga var ett av världens största muralmålningsprojekt där temat var folksagor från olika delar av världen. "Så fick finken sina färger" härstammar från en Belgisk folksaga som i stort handlar om att man ska ha tålamod och inte knuffas eller trängas, det går bra ändå eller t.o.m ännu bättre. Den offentliga konsten kan ibland hamna i skuggan i den politiska debatten. Därför är det extra kul att omslaget till budgeten pryds av det här fina konstverket.

Så fick finken sina färger, Thiago Mazza. 
Omslagsbild från Mölndals stads Budget/plan 2020-2022

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar