söndag 29 november 2020

Mölndal, årets kulturkommun 2021

Mölndal utsågs i torsdags till årets kulturkommun 2021 när fackförbundet Vision meddelade vilken av de 7 nominerade kommunerna som vann utmärkelsen. Ceremoni var tänkt att hållas hos förra årets vinnare Sundbyberg, men som av förklarliga skäl fick anordnas digitalt istället. Som ordförande i Kultur och fritidsnämnden är jag oerhört glad och stolt över denna utmärkelse, vilken ära! Det är fantastiskt roligt att det fina arbetet med kulturverksamheter som vi gör på flera plan i Mölndals stad uppmärksammas genom det här fina sättet. 

Jag vill tacka alla som är med och bidrar till att vi har ett levande kulturliv och ett brett kulturutbud i Mölndal, det är ett väldigt viktigt och betydelsefullt arbete som vi gör tillsammans. Mölndal får nu behålla vandringspriset under ett år och priset kommer att motivera oss ytterligare att fortsätta med att utveckla kulturen för Mölndalsborna inte bara för nästa år utan också för framtiden. För det är genom våra olika kulturaktiviteter som vi gör både inom kommunen och i samarbete med civilsamhället som vi genom kulturen sprider, ljus, värme, trygghet och hopp för människor, särskilt i dessa tider med en global pandemi bland oss.

Juryn motiverade sitt beslut bland annat med följande ord:
"Mölndal får priset för sitt breda och gedigna kulturutbud. Och för att ha visat initiativkraft, nyfikenhet och nytänkande för att hitta alternativa lösningar under ett år som har präglats av en pandemi. Vision utser med stolthet Mölndal till 2021-års kulturkommun".

Det här understryker vikten av ett rikt kultur och fritidsliv och kulturen och även idrotten, är därför mycket värdefulla för den förebyggande och främjande samhällsutvecklingen i Mölndal.

Tack alla, det här ger verkligen energi till att jobba ännu mer för att stärka demokratin och utveckla våra sociala mötesplatser. Det är bra för både hälsan, välmående och trivsel i Mölndal.

Vandringspriset för årets kulturkommun samt 
oljemålningen ”Trädgården” av 
konstnären Philiph A. Luik.


lördag 21 november 2020

Budget 2021, stabilt med välfärdssatsningar för framtiden.

I veckan så antog Kommunfullmäktige budgeten för 2021 samt plan 2022-2023. Trots den globala kris som vi befinner oss i till följd av coronaviruset, så tar vi inom Grönblå samverkan (GBSM) ett stort ansvar för välfärden med stora satsningar med både investeringar och verksamhetsutvecklingar inom skola, omsorg och övriga verksamheter och samhällsservice. Mot bakgrund av pandemin och den osäkerhet som råder med vilka ekonomiska konsekvenser som krisen för med sig gäller det att ta  ansvar för att trygga en fortsatt hög kommunservice och att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Det går att göra rimliga antaganden och vara mer säker kring budgetförutsättningarna i det kortsiktiga perspektivet, men hur vi påverkas på det mer långsiktigt blir naturligtvis mer knepigare att förutse. Därför är det en ansvarsfull budget som Liberalerna har varit med att ta fram och som vi nu går in med till nästa år. Inom Kultur och fritidsområdet görs det särskilda satsningar och för att nämna några så gör vi nu en historisk satsning på att utveckla Åby arenastad med ett nytt Åbybad som det stora flaggskeppet, nya omklädningsrum till fotbollsföreningarna, Isstadion byggs, tak över läktaren på friidrottsarenan mm. Åby Arenastad kommer att vara bland de främsta sportcenter som finns i Västra Götaland. Vidare så är det särskilt viktigt att vi nu permanentar de avgiftsfria lovaaktiviteterna, folkhälsoarbetet utvecklas och flera av stadens anläggningar och mötesplatser får nya satsningar med upprustningar. Det innebär sammantaget att det finns mycket goda förutsättningar för både behålla och utveckla ett rikt kultur och fritidsliv för kommuninvånarna, med all de mervärden som ett förebyggande och inkluderande arbete och utbud tillför till samhällsutvecklingen och en meningsfull fritid för alla att trivas och att må bra i Mölndal.

Budget och plan för Mölndal 2021-2023
Budget och plan för Mölndals stad 2021-2023söndag 25 oktober 2020

Fortsatt satsning på avgiftsfria sommarlovsaktiviteter

Inför sommarlovet nu i somras så satsade vi inom GrönBlå samverkan i Mölndal 500 000 kr till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter efter en hemställan till Kommunstyrelsen från Kultur och fritidsnämnden i våras. Syftet var att säkerställa att alla barn och unga skulle ha möjlighet till en meningsfull fritid under hela sommarlovet. Något som i år har varit särskilt viktigt med tanke på den kris som vi har med Corona pandemin, och risken för många barn och ungdomar att hamna i ohälsa utan tillgång till en meningsfull fritid eller mötesplatser. När andra kommuner valde att ställa in sina lovaktiviteter gjorde vi i Mölndal tvärtom och satsade istället. Tillsammans med föreningslivet där 17 föreningar var med så arrangerade Mölndals stad 233 st avgiftsfria aktiviteter inom kultur, idrott och fritidsområdet under sommarlovets alla dagar förutom två, vilket är helt fantastiskt. Över 3400 barn och ungdomar deltog i de olika aktiviteterna som innehöll allt från de populära badbussarna till Djursjön, till simskola, teater, parabasket karate, dans, streetart, skejtande, pop-up byggplats samt olika dagkollon med mycket mera som man kunde delta i och prova på. Det här är ett bra exempel på hur vi från kommunens sida kan samverka med föreningslivet och civilsamhället för att skapa mer förutsättningar till en hållbar och social utveckling för barn och ungdomar som också stärker demokratin och som kan bygga nya vänskapsband när man träffar nya vänner, kanske för hela livet i samband med de olika aktiviteterna under sommarlovet. Sammanfattningsvis så tycker jag att det är mycket roligt över hur bra det hela faktiskt har blivit, och därför är jag särskilt glad över att det nu också blir en fortsatt satsning på avgiftsfria sommarlovsaktiviteter nästa år och även för kommande år i den budget som vi inom majoriteten, på initiativ från oss i Liberalerna nu lägger fram till fullmäktige.
Det är i alla sammanhang viktigt att fler barn och ungdomar kan delta i ordnade aktiviteter under loven, ha roligt tillsammans och att må bra och kunna träffa nya vänner. Det är därför det är så viktigt med ett rikt kultur och fritidsliv och att vi tillsammans med samhällets olika resurser är med och tar vårt ansvar. 

torsdag 8 oktober 2020

Nominering till årets kulturkommun

 I veckan kom ett riktigt roligt besked om att Mölndal är en av 7 kommuner som är nominerade till att bli årets kulturkommun 2021 av fackförbundet Vision. Tillsammans med de andra nominerade kommunerna som är Askersund, Bjurholm, Dals-Ed, Degerfors, Mora samt Värnamo kommer nu Mölndal att granskas av Kulturjuryn som startar sitt arbete och årets kulturkommun utses i Sundbyberg den 26 november. 
Kriterierna för att utses till årets kulturkommun är att kommunen bland annat:

 • Arbetar för att kulturen ska vara en självklar del av kommuninvånarnas vardag, genom att den finns med i all kommunal verksamhet
 • Gör anställda och kommuninvånarna delaktiga i kulturverksamheten
 • Arbetar för konstnärlig utveckling och frihet
 • Har en långsiktig kulturpolitik som gäller både i hög och lågkonjunktur
 • Använder kultur som ett verktyg för hälsa och välfärd
 • Satsar egna kommunala ekonomiska medel
 • Ser till att kulturen är tillgänglig för alla i kommunen både geografiskt och ekonomiskt
 • Stödjer kulturell mångfald
Det är fantastiskt roligt att få vara nominerad till en sån här fin utmärkelse och också ett kvitto på att det som vi gör i Mölndal för kulturen både är rätt väg och att det vi gör är bra.
Jag vill även gratulera övriga kommuner till nomineringen och önskar ett stort lycka till.
Samtidigt håller jag tummarna för att Mölndal blir den av de nominerade som utses till årets kulturkommun 2021.


onsdag 1 juli 2020

Ett annorlunda halvår

Häromdagen fick jag frågan av en vän vad jag upplever att Liberalerna Mölndal har bidragit med under det senaste halvåret. En fråga som såklart är berättigad och jag tror det är viktigt att kunna lyfta fram vad åstadkoms och görs inom den lokala politiken som är närmast medborgarna i kommunen. Liberalerna ingår i en majoritetssamverkan med fyra andra partier (M, C, Kd, Mp); Grönblå samverkan Mölndal, och genom detta så tar vi ett stort ansvar inte minst genom att se till att det råder ordning och reda i ekonomin, en hållbar stadsutveckling och att skapa möjligheter för de nödvändiga investeringar som behövs inom exv. skolor och äldreomsorgen.
Nu är det ju ett annorlunda halvår som vi har bakom oss och även en osäker framtid i Coronatider, och den senaste tiden har såklart präglats mycket av hantering av Coronapandemin och den akuta situation och  påverkan som det har fört med sig på samhället i stort. Det innebär samtidigt att det inte är tid eller läge för att driva på med stora reformer, utan att söka efter hållbara lösningar över partigränserna i den akuta situationen.
Personligen så är jag glad över att ha kunnat bidra till ett stöd för föreningslivet som har det väldigt tungt och jobbigt i krisen samt den satsningen som har gjorts för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter som är oerhört viktigt och värdefullt för barn och unga i Mölndal.
När det gäller föreningslivet så fyller det en mycket viktig funktion i civilsamhället och är därför viktigt att vara med från kommunens sida och stötta med det som går att göra. Utöver de olika stöd som ges från nationell och regional nivå till föreningslivet så har Mölndals stad genom Kultur och fritidsnämnden fattat ett antal beslut som ger förutsättningar för en övervintring under den pågående Coronapandemin. Exempelvis på aktiva stödåtgärder är:
 • Inga avbokningskostnader för hyra av anläggningar eller mötesplatser
 • Medlems och aktivitetsstödet är oförändrat även om träningstillfällen eller medlemsantalet minskat.
 • Möjligheter till anstånd eller avbetalningsplan om föreningen inte kan betala hyran i tid,
  (lokalhyrorna är redan kraftigt subventionerade i ordinarie fall)
 • En "föreningsakut" kommer att upprättas dit föreningar kan meddela sina ev. behov av ytterligare stöd. Därefter kommer en särskild bedömning att ske från fall till fall för ev. extra stöd.
Förhoppningen är att dessa åtgärder nu ger föreningarna det ekonomiska andrum som behövs för att  klara en övervintring tills krisen är över.

Den andra delen som jag är extra glad för är satsningen med avgiftsfria sommarlovsaktiviteter, något som är oerhört värdefullt och i år särskilt viktigt för barn och unga i Mölndal. Det innebär att mer än 180 olika sommarlovsaktiviteter, nästan dagligen nu kan genomföras, helt avgiftsfritt för alla Mölndals barn och unga. Exempelvis så genomförs badbussarna till Djursjön under fyra veckor, jag vet att det var helt fullbokat den första veckan, olika dagkollon med dans musik och andra fritidsaktiviteter. Samverkan sker med ca 16 föreningar som är med och bidrar till att göra sommarlovet till en rolig och meningsfylld sommar för barn och unga. Även här får deltagande föreningar extra ersättning för sina insatser i genomförandet av aktiviteter.
Så trots att det har varit ett annorlunda halvår får jag vara glad över allt det fantastiska som genomförs. Detta hade inte varit möjligt om inte alla hade varit med och bidragit och samarbetat för att lösa olika frågor, i en tid när vi har den största samhällskrisen på väldigt länge.

Med detta så vill jag också önska alla en riktigt härlig och avkopplande sommar. Håll ihop, men håll avstånd.
söndag 14 juni 2020

En tredjeplats med potential

Nyhetsmagasinet FOKUS har i sin ranking över Sveriges bästa kommun att leva i 2020, genomfört en kommunjämförelse bland landets kommuner utifrån sammanlagt 10 kategorier med 210 olika faktorer. Mölndal placerar sig mycket glädjande på en tredjeplats strax efter Täby och bästa kommunen Lomma, grattis till er. Nytt för i år är att undersökningen, som görs för femtonde året i rad är djupare och mer omfattande än tidigare år, exempelvis inom trygghetsområdet där man jämför statistik över förekomsten av olika brott, resultat och investeringar i utbildning samt sociala faktorer som kan påvisa hur invånarna i i respektive kommun faktiskt mår.
Det är sammanlagt 10 olika kategorier som jämförs bland Sveriges 290 kommuner, och Mölndal plockar hem 3 st tiondeplaceringar inom kategorin Demografi (plats 2) som mäts genom hur kommunens utveckling ser ut med tanke på ålder på befolkningen, in- och utflyttning befolkningsutveckling på kort och lång sikt. Kommunal ekonomi (plats 7) som utgår från kommunalskatten, kommunens låneskuld självfinansieringsgrad och skattekraften, samt Demokrati och jämställdhet (plats 10), där mätningen omfattar bla. valdeltagande, andel kvinnor o kommunfullmäktige, löneskillnader män-kvinnor generellt och inom kommunal anställning bla. mäns uttag av föräldraledighet och VAB dagar. Snubblande nära var det också inom kategorin Miljö (plats 12) som mäts genom bla. förekomsten av koldioxid och partikelutsläpp med flera luftföroreningar, insamlat avfall, cykelvägar samt placering i Aktuell hållbarhets ranking över Sveriges miljöbästa kommun.

Ett mycket roligt besked att Mölndal står sig så bra i flera kategorier och också välförtjänt når en pallplacering. Men bra kan också bli bättre särskilt då två kategorier hamnar ganska långt ner i jämförelselistan. På plats 121 finns Kultur och fritid, en kategori som mäts genom bla, sammanlagda kostnader för kultur och fritid i kommunen, antal och anställda på bibliotek, verksamhet inom musikskola, aktivitet inom studieförbund, deltagande i idrott bland unga samt tillgång till idrottsanläggningar mm. Bottenplaceringen för Mölndal hamnar inom kategorin Trygghet som mäter generellt förekomsten av brott, våldsbrott och stölder, brott mot kvinnor samt narkotikabrott mm. Låt vara att dessa placeringar fortfarande är på den övre halvan bland landets kommuner, men här finns en klar potential till förbättringar för att göra Mölndal till en utmanare om att vara Sveriges bästa kommun att leva i. Som alltid behöver man samtidigt vara lite försiktig med olika rankingar och jämförelser, i det här fallet så verkar undersökningen dock vara bredare, djupare och mer omfattande än tidigare, vilket sannolikt också ger en rättvisande bild

Utdrag rankinglista Sveriges bästa kommun 2020 (www.fokus.se)söndag 7 juni 2020

Nationaldagsfirande och tal


Igår var det nationaldagen och precis som så mycket annat i samhället är det något som inte kunde genomföras på traditionsenligt vis. Coronapandemin har inneburit att stora delar av samhället har både fått tänka om och ställa om. Så också Mölndals stads nationaldagsfirande i stadsparken som varje år är fylld med glädje, musik och firande. I år blev det därför ett annorlunda firande, ett firande i digital form och på avstånd, men Coronapandemin ska inte få hindra oss från att uppmärksamma vår nationaldag. Det är en dag som vi med glädje ska uppmärksamma och vårda tillsammans, vi ställer inte in något utan vi ställer om, och så blev det.
Resultatet blev en filminspelning med uppträdande från både Mölndals kammarkör och Mölndal Marching Band, många glada hälsningar från mölndalsbor, tal av en av Mölndals unga kommunutvecklare, Kommunfullmäktiges ordförande samt undertecknad som hade äran att få hålla ett nationaldagstal. En mycket bra och fin inramning tycker jag att det blev och vi visar också att det går att hitta nya vägar även i besvärliga tider.  Så här var mitt tal som jag höll:
Bästa Mölndalsbor
Idag firar vi svenska flaggans dag och vår nationaldag.
Vi står i början av ett nytt decennium, ett decennium som vi har många förväntningar på, våra drömmar som vi går och bär på ska förhoppningsvis slå in, FN:s globala hållbarhetsmål ska uppfyllas, utanförskapet ska minskas, barns rättigheter ska stärkas och vi kommer att bli många fler Mölndalsbor här i vår vackra stad, en stad som också snart fyller 100 år.

Idag firar vi vår demokrati, och självständighet.
Idag ska vi också påminnas om alla människors lika värde, frihet och värdighet. Det här är en dag att fira oavsett vem man är eller varifrån man kommer. Idag firar vi tillsammans för framtiden!

I år firar vi tillsammans men på avstånd. Ett osynligt virus har på bara några få månader förändrat och påverkat Världen, Sverige och så även Mölndal. Coronaviruset har skapat en pandemi som ingen eller få av oss kunnat förutse och vi är alla drabbade av det.

Vår omgivning och det vardagsliv som vi är vana vid har på kort tid förändrats, men inte ens detta virus ska få hindra oss från att uppmärksamma vår nationaldag, en dag som vi med glädje ska minnas och vårda tillsammans.

Vi har alla i Coronakrisens spår fått göra olika uppoffringar en del enklare och en del svårare. Exempelvis har konserter som vi sett fram emot ställs in, biograferna är stängda, semesterresor som vi längtat till blir inte av, inget studentfirande för alla studenter som står i början av sin framtid efter skolan, vi har inte kunnat fira födelsedagar tillsammans med släkt och vänner, vi har inte kunnat besöka och krama om våra mor och farföräldrar, listan kan göras lång på saker vi tidigare tagit för givna som vi nu har fått avstå från.

Men som i alla kriser gäller det att vi håller ihop, och visar solidaritet och omtanke för varandra, Nationaldagen är därför i år särskilt en viktig symbol för våra grundläggande värderingar om frihet, öppenhet och tolerans som vi ska vara stolta över.
Tillsammans ska vi därför göra denna dag minnesvärd, och med samarbete och tålamod så kan vi Mölndalsbor gå stärkta ur den här krisen.
Jag vill nu passa på och tacka alla er som göra stora insatser för vårt samhälle. Jag tänker på alla er som jobbar inom vården, omsorgen och i skolan. Ni som jobbar med renhållning, byggnadsarbete, alla volontärer och ni som jobbar inom kulturen, ni som är bussförare och ni som håller näringslivet i Mölndal levande, med många flera. Tack alla ni! 

Tillsammans håller vi igång Mölndal. Tack för alla era insatser, och tack för att ni bidrar till att hjulen hålls igång också i vår region och i Sverige.
Låt oss därför idag tänka på syftet med Nationaldagen, låt oss vara stolta över att leva i Sverige och att bo i Mölndal, låt oss fira tillsammans om än på ett annorlunda vis, låt oss tillsammans visa att inget stoppar oss från det här. Ta hand om varandra och jag hoppas att vi ses i stadsparken nästa år.

Med detta sagt så vill jag utbringa ett fyrfaldigt leve för Sverige, för Mölndal, och för alla er som gör vår kommun så fantastisk! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!


Bild från Mölndals stads film Nationaldagsfirande 6 juni 2020

Bild från Mölndals stads film Nationaldagsfirande 6 juni 2020lördag 4 januari 2020

Ett år med leveranser

Gott nytt år och en god fortsättning på 2020. Nu har det gått drygt ett år sen jag fick förtroendet att vara ordförande i Kultur och fritidsnämnden i Mölndal, och det har varit ett roligt, intressant och väldigt givande år. Totalt har nämnden behandlat över 100 talet ärenden och en hel del politiska beslut har fattas. En del undrar kanske vad Kultur och fritidsnämnden gör i kommunen? Ja för det första så tillför nämnden ett flertal mervärden till alla invånare i det uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat att nämnden ska ansvara för. Dessa mervärden kan sammanfattas i fem olika områden:
 • Stärkt demokrati och ökat inflytande där unga prioriteras
 • En meningsfull fritid för alla
 • Ett livslångt lärande utanför skolan
 • En livslång hälsa för att må bra
 • Sociala mötesplatser för skapande av nya möten mellan människor
Inom nämndens ansvar finns det en förvaltning och tjänstemannaorganisation som hjälper till med att bereda ärenden, vara sakkunniga och ta fram bra och kloka beslutsunderlag. Här finns bla. avdelningar såsom Museum, konst och kultur, Biblioteken, Ungdoms och samhällsarbete, Förening och idrott samt administration. Även om året startade med ett svårt och tyvärr nödvändigt beslut om att inte kunna fortsätta med den uppskattade kulturnatten i Kvarnbyn så finns det en mängd olika leveranser som kan lyftas fram om vad som åstadkommits.
Inledningsvis så utsågs det nya stadsbiblioteket till en av tre finalister till Sveriges bästa bibliotek vilket är oerhört roligt och hedrande. Vidare så deltog Mölndal i Artscape saga, ett av världens största muralmålningsprojekt där det nu finns två fantastiska konstverk på två fasader. Fritidsbankens öppnande var väldigt efterlängtad och det senaste jag hörde var att det är fullt med besökare som både lånar utrustning men också lämnar in idrottsprylar som kan lånas ut till andra, ett stort tack för det. Under året har fritidslotsen varit igång och mött ca 1000 personer i huvudsak nyanlända, för att både informera om olika föreningsaktiviteter men också följt med och sett till att man tagit det första steget att kontakta en förening. Jul i Kvarnbyn beslutade nämnden om redan i mars förra året att vi tar ett huvudansvar för och det blev en otrolig stor succé under den första helgen i december. Samarbetet med Konstkollektivet och nytt IOP avtal har beslutats för en tvåårig period. Demokratiarbetet för unga har utvecklats och samhällsarbetet visar på att det verkligen gör skillnad. Ridavtalet är äntligen i hamn och nämnden beslutade också att ta över Streteredsbadet i egen regi när MASS tyvärr valde att inte fortsätta driva det. En ny Barn och ungkulturplan är framtagen och nu också beslutad av KF och museets cykelutställning har gjort stor succé med många besökare. Till detta så har en evenemangsutredning gjorts med förslag på hur ett samlat evenemangsutbud kan se ut samt alltfler föreningar väljer att certifiera sig utifrån stadens värdegrund. Utöver detta så har mycket annan fantastisk verksamhet varit med och bidragit till att Mölndalsborna har ett brett och rikt utbud av kultur, fritids och idrottsmöjligheter. Så om man tittar i backspegeln vad som har gjorts och levererats så är detta några av de axplock som kan nämnas och som visar på leveranser från förra året. Vad ska då göras det här året? Massor, dels ska vi börja med att analysera den kultur och fritidsvaneundersökning som genomfördes under hösten för att veta mer vad som faktiskt efterfrågas av Mölndalsborna. En ny biblioteksplan ska beslutas, planering för två jubileum startar där 50-års jubileet med kommunsammanslagningen 2021 är först ut. Därefter så är det Mölndals stads 100-års firande 2022 som det planeras för också. Jag ser gärna att vårt fina föreningsliv är delaktiga i både planering och genomförande. En ny utställning på museet öppnar snart och arbetet med nya Åbybadet och för den delen lilla Åbybadet är andra frågor som kommer att vara på agendan. Avslutningsvis så vill jag rikta ett stort tack till alla som varit med och bidragit till ett berikande år och ser fram emot ett intressant år med presentera nya leveranser för Mölndalsborna.