onsdag 1 juli 2020

Ett annorlunda halvår

Häromdagen fick jag frågan av en vän vad jag upplever att Liberalerna Mölndal har bidragit med under det senaste halvåret. En fråga som såklart är berättigad och jag tror det är viktigt att kunna lyfta fram vad åstadkoms och görs inom den lokala politiken som är närmast medborgarna i kommunen. Liberalerna ingår i en majoritetssamverkan med fyra andra partier (M, C, Kd, Mp); Grönblå samverkan Mölndal, och genom detta så tar vi ett stort ansvar inte minst genom att se till att det råder ordning och reda i ekonomin, en hållbar stadsutveckling och att skapa möjligheter för de nödvändiga investeringar som behövs inom exv. skolor och äldreomsorgen.
Nu är det ju ett annorlunda halvår som vi har bakom oss och även en osäker framtid i Coronatider, och den senaste tiden har såklart präglats mycket av hantering av Coronapandemin och den akuta situation och  påverkan som det har fört med sig på samhället i stort. Det innebär samtidigt att det inte är tid eller läge för att driva på med stora reformer, utan att söka efter hållbara lösningar över partigränserna i den akuta situationen.
Personligen så är jag glad över att ha kunnat bidra till ett stöd för föreningslivet som har det väldigt tungt och jobbigt i krisen samt den satsningen som har gjorts för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter som är oerhört viktigt och värdefullt för barn och unga i Mölndal.
När det gäller föreningslivet så fyller det en mycket viktig funktion i civilsamhället och är därför viktigt att vara med från kommunens sida och stötta med det som går att göra. Utöver de olika stöd som ges från nationell och regional nivå till föreningslivet så har Mölndals stad genom Kultur och fritidsnämnden fattat ett antal beslut som ger förutsättningar för en övervintring under den pågående Coronapandemin. Exempelvis på aktiva stödåtgärder är:
 • Inga avbokningskostnader för hyra av anläggningar eller mötesplatser
 • Medlems och aktivitetsstödet är oförändrat även om träningstillfällen eller medlemsantalet minskat.
 • Möjligheter till anstånd eller avbetalningsplan om föreningen inte kan betala hyran i tid,
  (lokalhyrorna är redan kraftigt subventionerade i ordinarie fall)
 • En "föreningsakut" kommer att upprättas dit föreningar kan meddela sina ev. behov av ytterligare stöd. Därefter kommer en särskild bedömning att ske från fall till fall för ev. extra stöd.
Förhoppningen är att dessa åtgärder nu ger föreningarna det ekonomiska andrum som behövs för att  klara en övervintring tills krisen är över.

Den andra delen som jag är extra glad för är satsningen med avgiftsfria sommarlovsaktiviteter, något som är oerhört värdefullt och i år särskilt viktigt för barn och unga i Mölndal. Det innebär att mer än 180 olika sommarlovsaktiviteter, nästan dagligen nu kan genomföras, helt avgiftsfritt för alla Mölndals barn och unga. Exempelvis så genomförs badbussarna till Djursjön under fyra veckor, jag vet att det var helt fullbokat den första veckan, olika dagkollon med dans musik och andra fritidsaktiviteter. Samverkan sker med ca 16 föreningar som är med och bidrar till att göra sommarlovet till en rolig och meningsfylld sommar för barn och unga. Även här får deltagande föreningar extra ersättning för sina insatser i genomförandet av aktiviteter.
Så trots att det har varit ett annorlunda halvår får jag vara glad över allt det fantastiska som genomförs. Detta hade inte varit möjligt om inte alla hade varit med och bidragit och samarbetat för att lösa olika frågor, i en tid när vi har den största samhällskrisen på väldigt länge.

Med detta så vill jag också önska alla en riktigt härlig och avkopplande sommar. Håll ihop, men håll avstånd.
söndag 14 juni 2020

En tredjeplats med potential

Nyhetsmagasinet FOKUS har i sin ranking över Sveriges bästa kommun att leva i 2020, genomfört en kommunjämförelse bland landets kommuner utifrån sammanlagt 10 kategorier med 210 olika faktorer. Mölndal placerar sig mycket glädjande på en tredjeplats strax efter Täby och bästa kommunen Lomma, grattis till er. Nytt för i år är att undersökningen, som görs för femtonde året i rad är djupare och mer omfattande än tidigare år, exempelvis inom trygghetsområdet där man jämför statistik över förekomsten av olika brott, resultat och investeringar i utbildning samt sociala faktorer som kan påvisa hur invånarna i i respektive kommun faktiskt mår.
Det är sammanlagt 10 olika kategorier som jämförs bland Sveriges 290 kommuner, och Mölndal plockar hem 3 st tiondeplaceringar inom kategorin Demografi (plats 2) som mäts genom hur kommunens utveckling ser ut med tanke på ålder på befolkningen, in- och utflyttning befolkningsutveckling på kort och lång sikt. Kommunal ekonomi (plats 7) som utgår från kommunalskatten, kommunens låneskuld självfinansieringsgrad och skattekraften, samt Demokrati och jämställdhet (plats 10), där mätningen omfattar bla. valdeltagande, andel kvinnor o kommunfullmäktige, löneskillnader män-kvinnor generellt och inom kommunal anställning bla. mäns uttag av föräldraledighet och VAB dagar. Snubblande nära var det också inom kategorin Miljö (plats 12) som mäts genom bla. förekomsten av koldioxid och partikelutsläpp med flera luftföroreningar, insamlat avfall, cykelvägar samt placering i Aktuell hållbarhets ranking över Sveriges miljöbästa kommun.

Ett mycket roligt besked att Mölndal står sig så bra i flera kategorier och också välförtjänt når en pallplacering. Men bra kan också bli bättre särskilt då två kategorier hamnar ganska långt ner i jämförelselistan. På plats 121 finns Kultur och fritid, en kategori som mäts genom bla, sammanlagda kostnader för kultur och fritid i kommunen, antal och anställda på bibliotek, verksamhet inom musikskola, aktivitet inom studieförbund, deltagande i idrott bland unga samt tillgång till idrottsanläggningar mm. Bottenplaceringen för Mölndal hamnar inom kategorin Trygghet som mäter generellt förekomsten av brott, våldsbrott och stölder, brott mot kvinnor samt narkotikabrott mm. Låt vara att dessa placeringar fortfarande är på den övre halvan bland landets kommuner, men här finns en klar potential till förbättringar för att göra Mölndal till en utmanare om att vara Sveriges bästa kommun att leva i. Som alltid behöver man samtidigt vara lite försiktig med olika rankingar och jämförelser, i det här fallet så verkar undersökningen dock vara bredare, djupare och mer omfattande än tidigare, vilket sannolikt också ger en rättvisande bild

Utdrag rankinglista Sveriges bästa kommun 2020 (www.fokus.se)söndag 7 juni 2020

Nationaldagsfirande och tal


Igår var det nationaldagen och precis som så mycket annat i samhället är det något som inte kunde genomföras på traditionsenligt vis. Coronapandemin har inneburit att stora delar av samhället har både fått tänka om och ställa om. Så också Mölndals stads nationaldagsfirande i stadsparken som varje år är fylld med glädje, musik och firande. I år blev det därför ett annorlunda firande, ett firande i digital form och på avstånd, men Coronapandemin ska inte få hindra oss från att uppmärksamma vår nationaldag. Det är en dag som vi med glädje ska uppmärksamma och vårda tillsammans, vi ställer inte in något utan vi ställer om, och så blev det.
Resultatet blev en filminspelning med uppträdande från både Mölndals kammarkör och Mölndal Marching Band, många glada hälsningar från mölndalsbor, tal av en av Mölndals unga kommunutvecklare, Kommunfullmäktiges ordförande samt undertecknad som hade äran att få hålla ett nationaldagstal. En mycket bra och fin inramning tycker jag att det blev och vi visar också att det går att hitta nya vägar även i besvärliga tider.  Så här var mitt tal som jag höll:
Bästa Mölndalsbor
Idag firar vi svenska flaggans dag och vår nationaldag.
Vi står i början av ett nytt decennium, ett decennium som vi har många förväntningar på, våra drömmar som vi går och bär på ska förhoppningsvis slå in, FN:s globala hållbarhetsmål ska uppfyllas, utanförskapet ska minskas, barns rättigheter ska stärkas och vi kommer att bli många fler Mölndalsbor här i vår vackra stad, en stad som också snart fyller 100 år.

Idag firar vi vår demokrati, och självständighet.
Idag ska vi också påminnas om alla människors lika värde, frihet och värdighet. Det här är en dag att fira oavsett vem man är eller varifrån man kommer. Idag firar vi tillsammans för framtiden!

I år firar vi tillsammans men på avstånd. Ett osynligt virus har på bara några få månader förändrat och påverkat Världen, Sverige och så även Mölndal. Coronaviruset har skapat en pandemi som ingen eller få av oss kunnat förutse och vi är alla drabbade av det.

Vår omgivning och det vardagsliv som vi är vana vid har på kort tid förändrats, men inte ens detta virus ska få hindra oss från att uppmärksamma vår nationaldag, en dag som vi med glädje ska minnas och vårda tillsammans.

Vi har alla i Coronakrisens spår fått göra olika uppoffringar en del enklare och en del svårare. Exempelvis har konserter som vi sett fram emot ställs in, biograferna är stängda, semesterresor som vi längtat till blir inte av, inget studentfirande för alla studenter som står i början av sin framtid efter skolan, vi har inte kunnat fira födelsedagar tillsammans med släkt och vänner, vi har inte kunnat besöka och krama om våra mor och farföräldrar, listan kan göras lång på saker vi tidigare tagit för givna som vi nu har fått avstå från.

Men som i alla kriser gäller det att vi håller ihop, och visar solidaritet och omtanke för varandra, Nationaldagen är därför i år särskilt en viktig symbol för våra grundläggande värderingar om frihet, öppenhet och tolerans som vi ska vara stolta över.
Tillsammans ska vi därför göra denna dag minnesvärd, och med samarbete och tålamod så kan vi Mölndalsbor gå stärkta ur den här krisen.
Jag vill nu passa på och tacka alla er som göra stora insatser för vårt samhälle. Jag tänker på alla er som jobbar inom vården, omsorgen och i skolan. Ni som jobbar med renhållning, byggnadsarbete, alla volontärer och ni som jobbar inom kulturen, ni som är bussförare och ni som håller näringslivet i Mölndal levande, med många flera. Tack alla ni! 

Tillsammans håller vi igång Mölndal. Tack för alla era insatser, och tack för att ni bidrar till att hjulen hålls igång också i vår region och i Sverige.
Låt oss därför idag tänka på syftet med Nationaldagen, låt oss vara stolta över att leva i Sverige och att bo i Mölndal, låt oss fira tillsammans om än på ett annorlunda vis, låt oss tillsammans visa att inget stoppar oss från det här. Ta hand om varandra och jag hoppas att vi ses i stadsparken nästa år.

Med detta sagt så vill jag utbringa ett fyrfaldigt leve för Sverige, för Mölndal, och för alla er som gör vår kommun så fantastisk! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!


Bild från Mölndals stads film Nationaldagsfirande 6 juni 2020

Bild från Mölndals stads film Nationaldagsfirande 6 juni 2020lördag 4 januari 2020

Ett år med leveranser

Gott nytt år och en god fortsättning på 2020. Nu har det gått drygt ett år sen jag fick förtroendet att vara ordförande i Kultur och fritidsnämnden i Mölndal, och det har varit ett roligt, intressant och väldigt givande år. Totalt har nämnden behandlat över 100 talet ärenden och en hel del politiska beslut har fattas. En del undrar kanske vad Kultur och fritidsnämnden gör i kommunen? Ja för det första så tillför nämnden ett flertal mervärden till alla invånare i det uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat att nämnden ska ansvara för. Dessa mervärden kan sammanfattas i fem olika områden:
 • Stärkt demokrati och ökat inflytande där unga prioriteras
 • En meningsfull fritid för alla
 • Ett livslångt lärande utanför skolan
 • En livslång hälsa för att må bra
 • Sociala mötesplatser för skapande av nya möten mellan människor
Inom nämndens ansvar finns det en förvaltning och tjänstemannaorganisation som hjälper till med att bereda ärenden, vara sakkunniga och ta fram bra och kloka beslutsunderlag. Här finns bla. avdelningar såsom Museum, konst och kultur, Biblioteken, Ungdoms och samhällsarbete, Förening och idrott samt administration. Även om året startade med ett svårt och tyvärr nödvändigt beslut om att inte kunna fortsätta med den uppskattade kulturnatten i Kvarnbyn så finns det en mängd olika leveranser som kan lyftas fram om vad som åstadkommits.
Inledningsvis så utsågs det nya stadsbiblioteket till en av tre finalister till Sveriges bästa bibliotek vilket är oerhört roligt och hedrande. Vidare så deltog Mölndal i Artscape saga, ett av världens största muralmålningsprojekt där det nu finns två fantastiska konstverk på två fasader. Fritidsbankens öppnande var väldigt efterlängtad och det senaste jag hörde var att det är fullt med besökare som både lånar utrustning men också lämnar in idrottsprylar som kan lånas ut till andra, ett stort tack för det. Under året har fritidslotsen varit igång och mött ca 1000 personer i huvudsak nyanlända, för att både informera om olika föreningsaktiviteter men också följt med och sett till att man tagit det första steget att kontakta en förening. Jul i Kvarnbyn beslutade nämnden om redan i mars förra året att vi tar ett huvudansvar för och det blev en otrolig stor succé under den första helgen i december. Samarbetet med Konstkollektivet och nytt IOP avtal har beslutats för en tvåårig period. Demokratiarbetet för unga har utvecklats och samhällsarbetet visar på att det verkligen gör skillnad. Ridavtalet är äntligen i hamn och nämnden beslutade också att ta över Streteredsbadet i egen regi när MASS tyvärr valde att inte fortsätta driva det. En ny Barn och ungkulturplan är framtagen och nu också beslutad av KF och museets cykelutställning har gjort stor succé med många besökare. Till detta så har en evenemangsutredning gjorts med förslag på hur ett samlat evenemangsutbud kan se ut samt alltfler föreningar väljer att certifiera sig utifrån stadens värdegrund. Utöver detta så har mycket annan fantastisk verksamhet varit med och bidragit till att Mölndalsborna har ett brett och rikt utbud av kultur, fritids och idrottsmöjligheter. Så om man tittar i backspegeln vad som har gjorts och levererats så är detta några av de axplock som kan nämnas och som visar på leveranser från förra året. Vad ska då göras det här året? Massor, dels ska vi börja med att analysera den kultur och fritidsvaneundersökning som genomfördes under hösten för att veta mer vad som faktiskt efterfrågas av Mölndalsborna. En ny biblioteksplan ska beslutas, planering för två jubileum startar där 50-års jubileet med kommunsammanslagningen 2021 är först ut. Därefter så är det Mölndals stads 100-års firande 2022 som det planeras för också. Jag ser gärna att vårt fina föreningsliv är delaktiga i både planering och genomförande. En ny utställning på museet öppnar snart och arbetet med nya Åbybadet och för den delen lilla Åbybadet är andra frågor som kommer att vara på agendan. Avslutningsvis så vill jag rikta ett stort tack till alla som varit med och bidragit till ett berikande år och ser fram emot ett intressant år med presentera nya leveranser för Mölndalsborna.