lördag 4 januari 2020

Ett år med leveranser

Gott nytt år och en god fortsättning på 2020. Nu har det gått drygt ett år sen jag fick förtroendet att vara ordförande i Kultur och fritidsnämnden i Mölndal, och det har varit ett roligt, intressant och väldigt givande år. Totalt har nämnden behandlat över 100 talet ärenden och en hel del politiska beslut har fattas. En del undrar kanske vad Kultur och fritidsnämnden gör i kommunen? Ja för det första så tillför nämnden ett flertal mervärden till alla invånare i det uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat att nämnden ska ansvara för. Dessa mervärden kan sammanfattas i fem olika områden:
  • Stärkt demokrati och ökat inflytande där unga prioriteras
  • En meningsfull fritid för alla
  • Ett livslångt lärande utanför skolan
  • En livslång hälsa för att må bra
  • Sociala mötesplatser för skapande av nya möten mellan människor
Inom nämndens ansvar finns det en förvaltning och tjänstemannaorganisation som hjälper till med att bereda ärenden, vara sakkunniga och ta fram bra och kloka beslutsunderlag. Här finns bla. avdelningar såsom Museum, konst och kultur, Biblioteken, Ungdoms och samhällsarbete, Förening och idrott samt administration. Även om året startade med ett svårt och tyvärr nödvändigt beslut om att inte kunna fortsätta med den uppskattade kulturnatten i Kvarnbyn så finns det en mängd olika leveranser som kan lyftas fram om vad som åstadkommits.
Inledningsvis så utsågs det nya stadsbiblioteket till en av tre finalister till Sveriges bästa bibliotek vilket är oerhört roligt och hedrande. Vidare så deltog Mölndal i Artscape saga, ett av världens största muralmålningsprojekt där det nu finns två fantastiska konstverk på två fasader. Fritidsbankens öppnande var väldigt efterlängtad och det senaste jag hörde var att det är fullt med besökare som både lånar utrustning men också lämnar in idrottsprylar som kan lånas ut till andra, ett stort tack för det. Under året har fritidslotsen varit igång och mött ca 1000 personer i huvudsak nyanlända, för att både informera om olika föreningsaktiviteter men också följt med och sett till att man tagit det första steget att kontakta en förening. Jul i Kvarnbyn beslutade nämnden om redan i mars förra året att vi tar ett huvudansvar för och det blev en otrolig stor succé under den första helgen i december. Samarbetet med Konstkollektivet och nytt IOP avtal har beslutats för en tvåårig period. Demokratiarbetet för unga har utvecklats och samhällsarbetet visar på att det verkligen gör skillnad. Ridavtalet är äntligen i hamn och nämnden beslutade också att ta över Streteredsbadet i egen regi när MASS tyvärr valde att inte fortsätta driva det. En ny Barn och ungkulturplan är framtagen och nu också beslutad av KF och museets cykelutställning har gjort stor succé med många besökare. Till detta så har en evenemangsutredning gjorts med förslag på hur ett samlat evenemangsutbud kan se ut samt alltfler föreningar väljer att certifiera sig utifrån stadens värdegrund. Utöver detta så har mycket annan fantastisk verksamhet varit med och bidragit till att Mölndalsborna har ett brett och rikt utbud av kultur, fritids och idrottsmöjligheter. Så om man tittar i backspegeln vad som har gjorts och levererats så är detta några av de axplock som kan nämnas och som visar på leveranser från förra året. Vad ska då göras det här året? Massor, dels ska vi börja med att analysera den kultur och fritidsvaneundersökning som genomfördes under hösten för att veta mer vad som faktiskt efterfrågas av Mölndalsborna. En ny biblioteksplan ska beslutas, planering för två jubileum startar där 50-års jubileet med kommunsammanslagningen 2021 är först ut. Därefter så är det Mölndals stads 100-års firande 2022 som det planeras för också. Jag ser gärna att vårt fina föreningsliv är delaktiga i både planering och genomförande. En ny utställning på museet öppnar snart och arbetet med nya Åbybadet och för den delen lilla Åbybadet är andra frågor som kommer att vara på agendan. Avslutningsvis så vill jag rikta ett stort tack till alla som varit med och bidragit till ett berikande år och ser fram emot ett intressant år med presentera nya leveranser för Mölndalsborna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar