söndag 14 juni 2020

En tredjeplats med potential

Nyhetsmagasinet FOKUS har i sin ranking över Sveriges bästa kommun att leva i 2020, genomfört en kommunjämförelse bland landets kommuner utifrån sammanlagt 10 kategorier med 210 olika faktorer. Mölndal placerar sig mycket glädjande på en tredjeplats strax efter Täby och bästa kommunen Lomma, grattis till er. Nytt för i år är att undersökningen, som görs för femtonde året i rad är djupare och mer omfattande än tidigare år, exempelvis inom trygghetsområdet där man jämför statistik över förekomsten av olika brott, resultat och investeringar i utbildning samt sociala faktorer som kan påvisa hur invånarna i i respektive kommun faktiskt mår.
Det är sammanlagt 10 olika kategorier som jämförs bland Sveriges 290 kommuner, och Mölndal plockar hem 3 st tiondeplaceringar inom kategorin Demografi (plats 2) som mäts genom hur kommunens utveckling ser ut med tanke på ålder på befolkningen, in- och utflyttning befolkningsutveckling på kort och lång sikt. Kommunal ekonomi (plats 7) som utgår från kommunalskatten, kommunens låneskuld självfinansieringsgrad och skattekraften, samt Demokrati och jämställdhet (plats 10), där mätningen omfattar bla. valdeltagande, andel kvinnor o kommunfullmäktige, löneskillnader män-kvinnor generellt och inom kommunal anställning bla. mäns uttag av föräldraledighet och VAB dagar. Snubblande nära var det också inom kategorin Miljö (plats 12) som mäts genom bla. förekomsten av koldioxid och partikelutsläpp med flera luftföroreningar, insamlat avfall, cykelvägar samt placering i Aktuell hållbarhets ranking över Sveriges miljöbästa kommun.

Ett mycket roligt besked att Mölndal står sig så bra i flera kategorier och också välförtjänt når en pallplacering. Men bra kan också bli bättre särskilt då två kategorier hamnar ganska långt ner i jämförelselistan. På plats 121 finns Kultur och fritid, en kategori som mäts genom bla, sammanlagda kostnader för kultur och fritid i kommunen, antal och anställda på bibliotek, verksamhet inom musikskola, aktivitet inom studieförbund, deltagande i idrott bland unga samt tillgång till idrottsanläggningar mm. Bottenplaceringen för Mölndal hamnar inom kategorin Trygghet som mäter generellt förekomsten av brott, våldsbrott och stölder, brott mot kvinnor samt narkotikabrott mm. Låt vara att dessa placeringar fortfarande är på den övre halvan bland landets kommuner, men här finns en klar potential till förbättringar för att göra Mölndal till en utmanare om att vara Sveriges bästa kommun att leva i. Som alltid behöver man samtidigt vara lite försiktig med olika rankingar och jämförelser, i det här fallet så verkar undersökningen dock vara bredare, djupare och mer omfattande än tidigare, vilket sannolikt också ger en rättvisande bild

Utdrag rankinglista Sveriges bästa kommun 2020 (www.fokus.se)söndag 7 juni 2020

Nationaldagsfirande och tal


Igår var det nationaldagen och precis som så mycket annat i samhället är det något som inte kunde genomföras på traditionsenligt vis. Coronapandemin har inneburit att stora delar av samhället har både fått tänka om och ställa om. Så också Mölndals stads nationaldagsfirande i stadsparken som varje år är fylld med glädje, musik och firande. I år blev det därför ett annorlunda firande, ett firande i digital form och på avstånd, men Coronapandemin ska inte få hindra oss från att uppmärksamma vår nationaldag. Det är en dag som vi med glädje ska uppmärksamma och vårda tillsammans, vi ställer inte in något utan vi ställer om, och så blev det.
Resultatet blev en filminspelning med uppträdande från både Mölndals kammarkör och Mölndal Marching Band, många glada hälsningar från mölndalsbor, tal av en av Mölndals unga kommunutvecklare, Kommunfullmäktiges ordförande samt undertecknad som hade äran att få hålla ett nationaldagstal. En mycket bra och fin inramning tycker jag att det blev och vi visar också att det går att hitta nya vägar även i besvärliga tider.  Så här var mitt tal som jag höll:
Bästa Mölndalsbor
Idag firar vi svenska flaggans dag och vår nationaldag.
Vi står i början av ett nytt decennium, ett decennium som vi har många förväntningar på, våra drömmar som vi går och bär på ska förhoppningsvis slå in, FN:s globala hållbarhetsmål ska uppfyllas, utanförskapet ska minskas, barns rättigheter ska stärkas och vi kommer att bli många fler Mölndalsbor här i vår vackra stad, en stad som också snart fyller 100 år.

Idag firar vi vår demokrati, och självständighet.
Idag ska vi också påminnas om alla människors lika värde, frihet och värdighet. Det här är en dag att fira oavsett vem man är eller varifrån man kommer. Idag firar vi tillsammans för framtiden!

I år firar vi tillsammans men på avstånd. Ett osynligt virus har på bara några få månader förändrat och påverkat Världen, Sverige och så även Mölndal. Coronaviruset har skapat en pandemi som ingen eller få av oss kunnat förutse och vi är alla drabbade av det.

Vår omgivning och det vardagsliv som vi är vana vid har på kort tid förändrats, men inte ens detta virus ska få hindra oss från att uppmärksamma vår nationaldag, en dag som vi med glädje ska minnas och vårda tillsammans.

Vi har alla i Coronakrisens spår fått göra olika uppoffringar en del enklare och en del svårare. Exempelvis har konserter som vi sett fram emot ställs in, biograferna är stängda, semesterresor som vi längtat till blir inte av, inget studentfirande för alla studenter som står i början av sin framtid efter skolan, vi har inte kunnat fira födelsedagar tillsammans med släkt och vänner, vi har inte kunnat besöka och krama om våra mor och farföräldrar, listan kan göras lång på saker vi tidigare tagit för givna som vi nu har fått avstå från.

Men som i alla kriser gäller det att vi håller ihop, och visar solidaritet och omtanke för varandra, Nationaldagen är därför i år särskilt en viktig symbol för våra grundläggande värderingar om frihet, öppenhet och tolerans som vi ska vara stolta över.
Tillsammans ska vi därför göra denna dag minnesvärd, och med samarbete och tålamod så kan vi Mölndalsbor gå stärkta ur den här krisen.
Jag vill nu passa på och tacka alla er som göra stora insatser för vårt samhälle. Jag tänker på alla er som jobbar inom vården, omsorgen och i skolan. Ni som jobbar med renhållning, byggnadsarbete, alla volontärer och ni som jobbar inom kulturen, ni som är bussförare och ni som håller näringslivet i Mölndal levande, med många flera. Tack alla ni! 

Tillsammans håller vi igång Mölndal. Tack för alla era insatser, och tack för att ni bidrar till att hjulen hålls igång också i vår region och i Sverige.
Låt oss därför idag tänka på syftet med Nationaldagen, låt oss vara stolta över att leva i Sverige och att bo i Mölndal, låt oss fira tillsammans om än på ett annorlunda vis, låt oss tillsammans visa att inget stoppar oss från det här. Ta hand om varandra och jag hoppas att vi ses i stadsparken nästa år.

Med detta sagt så vill jag utbringa ett fyrfaldigt leve för Sverige, för Mölndal, och för alla er som gör vår kommun så fantastisk! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!


Bild från Mölndals stads film Nationaldagsfirande 6 juni 2020

Bild från Mölndals stads film Nationaldagsfirande 6 juni 2020