söndag 14 juni 2020

En tredjeplats med potential

Nyhetsmagasinet FOKUS har i sin ranking över Sveriges bästa kommun att leva i 2020, genomfört en kommunjämförelse bland landets kommuner utifrån sammanlagt 10 kategorier med 210 olika faktorer. Mölndal placerar sig mycket glädjande på en tredjeplats strax efter Täby och bästa kommunen Lomma, grattis till er. Nytt för i år är att undersökningen, som görs för femtonde året i rad är djupare och mer omfattande än tidigare år, exempelvis inom trygghetsområdet där man jämför statistik över förekomsten av olika brott, resultat och investeringar i utbildning samt sociala faktorer som kan påvisa hur invånarna i i respektive kommun faktiskt mår.
Det är sammanlagt 10 olika kategorier som jämförs bland Sveriges 290 kommuner, och Mölndal plockar hem 3 st tiondeplaceringar inom kategorin Demografi (plats 2) som mäts genom hur kommunens utveckling ser ut med tanke på ålder på befolkningen, in- och utflyttning befolkningsutveckling på kort och lång sikt. Kommunal ekonomi (plats 7) som utgår från kommunalskatten, kommunens låneskuld självfinansieringsgrad och skattekraften, samt Demokrati och jämställdhet (plats 10), där mätningen omfattar bla. valdeltagande, andel kvinnor o kommunfullmäktige, löneskillnader män-kvinnor generellt och inom kommunal anställning bla. mäns uttag av föräldraledighet och VAB dagar. Snubblande nära var det också inom kategorin Miljö (plats 12) som mäts genom bla. förekomsten av koldioxid och partikelutsläpp med flera luftföroreningar, insamlat avfall, cykelvägar samt placering i Aktuell hållbarhets ranking över Sveriges miljöbästa kommun.

Ett mycket roligt besked att Mölndal står sig så bra i flera kategorier och också välförtjänt når en pallplacering. Men bra kan också bli bättre särskilt då två kategorier hamnar ganska långt ner i jämförelselistan. På plats 121 finns Kultur och fritid, en kategori som mäts genom bla, sammanlagda kostnader för kultur och fritid i kommunen, antal och anställda på bibliotek, verksamhet inom musikskola, aktivitet inom studieförbund, deltagande i idrott bland unga samt tillgång till idrottsanläggningar mm. Bottenplaceringen för Mölndal hamnar inom kategorin Trygghet som mäter generellt förekomsten av brott, våldsbrott och stölder, brott mot kvinnor samt narkotikabrott mm. Låt vara att dessa placeringar fortfarande är på den övre halvan bland landets kommuner, men här finns en klar potential till förbättringar för att göra Mölndal till en utmanare om att vara Sveriges bästa kommun att leva i. Som alltid behöver man samtidigt vara lite försiktig med olika rankingar och jämförelser, i det här fallet så verkar undersökningen dock vara bredare, djupare och mer omfattande än tidigare, vilket sannolikt också ger en rättvisande bild

Utdrag rankinglista Sveriges bästa kommun 2020 (www.fokus.se)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar