onsdag 1 juli 2020

Ett annorlunda halvår

Häromdagen fick jag frågan av en vän vad jag upplever att Liberalerna Mölndal har bidragit med under det senaste halvåret. En fråga som såklart är berättigad och jag tror det är viktigt att kunna lyfta fram vad åstadkoms och görs inom den lokala politiken som är närmast medborgarna i kommunen. Liberalerna ingår i en majoritetssamverkan med fyra andra partier (M, C, Kd, Mp); Grönblå samverkan Mölndal, och genom detta så tar vi ett stort ansvar inte minst genom att se till att det råder ordning och reda i ekonomin, en hållbar stadsutveckling och att skapa möjligheter för de nödvändiga investeringar som behövs inom exv. skolor och äldreomsorgen.
Nu är det ju ett annorlunda halvår som vi har bakom oss och även en osäker framtid i Coronatider, och den senaste tiden har såklart präglats mycket av hantering av Coronapandemin och den akuta situation och  påverkan som det har fört med sig på samhället i stort. Det innebär samtidigt att det inte är tid eller läge för att driva på med stora reformer, utan att söka efter hållbara lösningar över partigränserna i den akuta situationen.
Personligen så är jag glad över att ha kunnat bidra till ett stöd för föreningslivet som har det väldigt tungt och jobbigt i krisen samt den satsningen som har gjorts för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter som är oerhört viktigt och värdefullt för barn och unga i Mölndal.
När det gäller föreningslivet så fyller det en mycket viktig funktion i civilsamhället och är därför viktigt att vara med från kommunens sida och stötta med det som går att göra. Utöver de olika stöd som ges från nationell och regional nivå till föreningslivet så har Mölndals stad genom Kultur och fritidsnämnden fattat ett antal beslut som ger förutsättningar för en övervintring under den pågående Coronapandemin. Exempelvis på aktiva stödåtgärder är:
  • Inga avbokningskostnader för hyra av anläggningar eller mötesplatser
  • Medlems och aktivitetsstödet är oförändrat även om träningstillfällen eller medlemsantalet minskat.
  • Möjligheter till anstånd eller avbetalningsplan om föreningen inte kan betala hyran i tid,
    (lokalhyrorna är redan kraftigt subventionerade i ordinarie fall)
  • En "föreningsakut" kommer att upprättas dit föreningar kan meddela sina ev. behov av ytterligare stöd. Därefter kommer en särskild bedömning att ske från fall till fall för ev. extra stöd.
Förhoppningen är att dessa åtgärder nu ger föreningarna det ekonomiska andrum som behövs för att  klara en övervintring tills krisen är över.

Den andra delen som jag är extra glad för är satsningen med avgiftsfria sommarlovsaktiviteter, något som är oerhört värdefullt och i år särskilt viktigt för barn och unga i Mölndal. Det innebär att mer än 180 olika sommarlovsaktiviteter, nästan dagligen nu kan genomföras, helt avgiftsfritt för alla Mölndals barn och unga. Exempelvis så genomförs badbussarna till Djursjön under fyra veckor, jag vet att det var helt fullbokat den första veckan, olika dagkollon med dans musik och andra fritidsaktiviteter. Samverkan sker med ca 16 föreningar som är med och bidrar till att göra sommarlovet till en rolig och meningsfylld sommar för barn och unga. Även här får deltagande föreningar extra ersättning för sina insatser i genomförandet av aktiviteter.
Så trots att det har varit ett annorlunda halvår får jag vara glad över allt det fantastiska som genomförs. Detta hade inte varit möjligt om inte alla hade varit med och bidragit och samarbetat för att lösa olika frågor, i en tid när vi har den största samhällskrisen på väldigt länge.

Med detta så vill jag också önska alla en riktigt härlig och avkopplande sommar. Håll ihop, men håll avstånd.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar