söndag 25 oktober 2020

Fortsatt satsning på avgiftsfria sommarlovsaktiviteter

Inför sommarlovet nu i somras så satsade vi inom GrönBlå samverkan i Mölndal 500 000 kr till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter efter en hemställan till Kommunstyrelsen från Kultur och fritidsnämnden i våras. Syftet var att säkerställa att alla barn och unga skulle ha möjlighet till en meningsfull fritid under hela sommarlovet. Något som i år har varit särskilt viktigt med tanke på den kris som vi har med Corona pandemin, och risken för många barn och ungdomar att hamna i ohälsa utan tillgång till en meningsfull fritid eller mötesplatser. När andra kommuner valde att ställa in sina lovaktiviteter gjorde vi i Mölndal tvärtom och satsade istället. Tillsammans med föreningslivet där 17 föreningar var med så arrangerade Mölndals stad 233 st avgiftsfria aktiviteter inom kultur, idrott och fritidsområdet under sommarlovets alla dagar förutom två, vilket är helt fantastiskt. Över 3400 barn och ungdomar deltog i de olika aktiviteterna som innehöll allt från de populära badbussarna till Djursjön, till simskola, teater, parabasket karate, dans, streetart, skejtande, pop-up byggplats samt olika dagkollon med mycket mera som man kunde delta i och prova på. Det här är ett bra exempel på hur vi från kommunens sida kan samverka med föreningslivet och civilsamhället för att skapa mer förutsättningar till en hållbar och social utveckling för barn och ungdomar som också stärker demokratin och som kan bygga nya vänskapsband när man träffar nya vänner, kanske för hela livet i samband med de olika aktiviteterna under sommarlovet. Sammanfattningsvis så tycker jag att det är mycket roligt över hur bra det hela faktiskt har blivit, och därför är jag särskilt glad över att det nu också blir en fortsatt satsning på avgiftsfria sommarlovsaktiviteter nästa år och även för kommande år i den budget som vi inom majoriteten, på initiativ från oss i Liberalerna nu lägger fram till fullmäktige.
Det är i alla sammanhang viktigt att fler barn och ungdomar kan delta i ordnade aktiviteter under loven, ha roligt tillsammans och att må bra och kunna träffa nya vänner. Det är därför det är så viktigt med ett rikt kultur och fritidsliv och att vi tillsammans med samhällets olika resurser är med och tar vårt ansvar. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar