söndag 29 november 2020

Mölndal, årets kulturkommun 2021

Mölndal utsågs i torsdags till årets kulturkommun 2021 när fackförbundet Vision meddelade vilken av de 7 nominerade kommunerna som vann utmärkelsen. Ceremoni var tänkt att hållas hos förra årets vinnare Sundbyberg, men som av förklarliga skäl fick anordnas digitalt istället. Som ordförande i Kultur och fritidsnämnden är jag oerhört glad och stolt över denna utmärkelse, vilken ära! Det är fantastiskt roligt att det fina arbetet med kulturverksamheter som vi gör på flera plan i Mölndals stad uppmärksammas genom det här fina sättet. 

Jag vill tacka alla som är med och bidrar till att vi har ett levande kulturliv och ett brett kulturutbud i Mölndal, det är ett väldigt viktigt och betydelsefullt arbete som vi gör tillsammans. Mölndal får nu behålla vandringspriset under ett år och priset kommer att motivera oss ytterligare att fortsätta med att utveckla kulturen för Mölndalsborna inte bara för nästa år utan också för framtiden. För det är genom våra olika kulturaktiviteter som vi gör både inom kommunen och i samarbete med civilsamhället som vi genom kulturen sprider, ljus, värme, trygghet och hopp för människor, särskilt i dessa tider med en global pandemi bland oss.

Juryn motiverade sitt beslut bland annat med följande ord:
"Mölndal får priset för sitt breda och gedigna kulturutbud. Och för att ha visat initiativkraft, nyfikenhet och nytänkande för att hitta alternativa lösningar under ett år som har präglats av en pandemi. Vision utser med stolthet Mölndal till 2021-års kulturkommun".

Det här understryker vikten av ett rikt kultur och fritidsliv och kulturen och även idrotten, är därför mycket värdefulla för den förebyggande och främjande samhällsutvecklingen i Mölndal.

Tack alla, det här ger verkligen energi till att jobba ännu mer för att stärka demokratin och utveckla våra sociala mötesplatser. Det är bra för både hälsan, välmående och trivsel i Mölndal.

Vandringspriset för årets kulturkommun samt 
oljemålningen ”Trädgården” av 
konstnären Philiph A. Luik.


lördag 21 november 2020

Budget 2021, stabilt med välfärdssatsningar för framtiden.

I veckan så antog Kommunfullmäktige budgeten för 2021 samt plan 2022-2023. Trots den globala kris som vi befinner oss i till följd av coronaviruset, så tar vi inom Grönblå samverkan (GBSM) ett stort ansvar för välfärden med stora satsningar med både investeringar och verksamhetsutvecklingar inom skola, omsorg och övriga verksamheter och samhällsservice. Mot bakgrund av pandemin och den osäkerhet som råder med vilka ekonomiska konsekvenser som krisen för med sig gäller det att ta  ansvar för att trygga en fortsatt hög kommunservice och att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Det går att göra rimliga antaganden och vara mer säker kring budgetförutsättningarna i det kortsiktiga perspektivet, men hur vi påverkas på det mer långsiktigt blir naturligtvis mer knepigare att förutse. Därför är det en ansvarsfull budget som Liberalerna har varit med att ta fram och som vi nu går in med till nästa år. Inom Kultur och fritidsområdet görs det särskilda satsningar och för att nämna några så gör vi nu en historisk satsning på att utveckla Åby arenastad med ett nytt Åbybad som det stora flaggskeppet, nya omklädningsrum till fotbollsföreningarna, Isstadion byggs, tak över läktaren på friidrottsarenan mm. Åby Arenastad kommer att vara bland de främsta sportcenter som finns i Västra Götaland. Vidare så är det särskilt viktigt att vi nu permanentar de avgiftsfria lovaaktiviteterna, folkhälsoarbetet utvecklas och flera av stadens anläggningar och mötesplatser får nya satsningar med upprustningar. Det innebär sammantaget att det finns mycket goda förutsättningar för både behålla och utveckla ett rikt kultur och fritidsliv för kommuninvånarna, med all de mervärden som ett förebyggande och inkluderande arbete och utbud tillför till samhällsutvecklingen och en meningsfull fritid för alla att trivas och att må bra i Mölndal.

Budget och plan för Mölndal 2021-2023
Budget och plan för Mölndals stad 2021-2023