lördag 21 november 2020

Budget 2021, stabilt med välfärdssatsningar för framtiden.

I veckan så antog Kommunfullmäktige budgeten för 2021 samt plan 2022-2023. Trots den globala kris som vi befinner oss i till följd av coronaviruset, så tar vi inom Grönblå samverkan (GBSM) ett stort ansvar för välfärden med stora satsningar med både investeringar och verksamhetsutvecklingar inom skola, omsorg och övriga verksamheter och samhällsservice. Mot bakgrund av pandemin och den osäkerhet som råder med vilka ekonomiska konsekvenser som krisen för med sig gäller det att ta  ansvar för att trygga en fortsatt hög kommunservice och att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Det går att göra rimliga antaganden och vara mer säker kring budgetförutsättningarna i det kortsiktiga perspektivet, men hur vi påverkas på det mer långsiktigt blir naturligtvis mer knepigare att förutse. Därför är det en ansvarsfull budget som Liberalerna har varit med att ta fram och som vi nu går in med till nästa år. Inom Kultur och fritidsområdet görs det särskilda satsningar och för att nämna några så gör vi nu en historisk satsning på att utveckla Åby arenastad med ett nytt Åbybad som det stora flaggskeppet, nya omklädningsrum till fotbollsföreningarna, Isstadion byggs, tak över läktaren på friidrottsarenan mm. Åby Arenastad kommer att vara bland de främsta sportcenter som finns i Västra Götaland. Vidare så är det särskilt viktigt att vi nu permanentar de avgiftsfria lovaaktiviteterna, folkhälsoarbetet utvecklas och flera av stadens anläggningar och mötesplatser får nya satsningar med upprustningar. Det innebär sammantaget att det finns mycket goda förutsättningar för både behålla och utveckla ett rikt kultur och fritidsliv för kommuninvånarna, med all de mervärden som ett förebyggande och inkluderande arbete och utbud tillför till samhällsutvecklingen och en meningsfull fritid för alla att trivas och att må bra i Mölndal.

Budget och plan för Mölndal 2021-2023
Budget och plan för Mölndals stad 2021-2023Inga kommentarer:

Skicka en kommentar