lördag 3 september 2022

Kryssa Glenn Grimhage

Söndagen den 11 september går Sverige till val och då bestämmer väljarna vägen framåt för kommande mandatperiod.
Politiken ska förenkla vardagen för människor och låta var och en göra de viktiga valen i livet, valfrihet där du bestämmer vad som är bäst för dig. Jag kandiderar till kommunfullmäktige och Mölndal ska vara en trygg och levande plats med gemenskap och trivsel för alla. En plats där ingen ska känna sig utanför eller uppleva otrygghet. En stad fylld med mångfald och framtidstro för ett liberalt möjligheternas Mölndal.

Stärkt skola med studiero och kunskapsfokus
En trygg och jämlik skola där alla barn ska få bästa möjliga skolgång utifrån deras behov och förutsättningar. Det behövs fler speciallärare för mer stöd till alla elever, alla ska ha egna skolböcker i alla ämnen och vi behöver satsa på en stärkt elevhälsa.

Ökad trygghet
Din frihet ska inte begränsas på grund av otrygghet. Det behövs fler trygghetsskapande insatser som ger bättre trygghet och trivsel. Våra områdesarbeten behöver stärkas med mer resurser och vi behöver ett ökat samarbete mellan trygghetsvärdar, ordningsvakter och fler nattvandrare i samarbete med föreningslivet.

Fler mötesplatser och söndagsöppna bibliotek
Genom möten skapas en känsla av samhörighet samtidigt som folkhälsan främjas, meningsfullhet skapas och den ofrivilliga ensamheten förebyggs. Därför behövs det fler mötesplatser för mer sociala sammanhang. Biblioteken är viktiga mötesplatser och kan även möta de som lever i den digitala utanförskapet med stöd och hjälp med delaktighet. Av den anledningen behöver biblioteken i sitt samhällsviktiga uppdrag även vara öppna på söndagar.

Jag hoppas att få ditt förtroende för att driva de frågor som jag tycker är viktigast att prioritera. Rösta på Liberalerna och kryssa nr. 1 Glenn Grimhage i kommunvalet.
fredag 1 juli 2022

Ett halvår efter pandemin

Hej, det var ett tag sen jag skrev på bloggen, men känner att det är dags att skriva på nytt.
Jag tänkte göra några nedslag vad som har hänt det senaste halvåret, ibland får jag frågan, vad har du gjort eller varit med och påverkat? Syns det något resultat? Det är såklart svårt att under pågående samtal lyfta fram allt som görs när man är mitt i det, kanske behöver vi generellt bli bättre på att påminna oss om vad vi faktiskt åstadkommer och även blicka bakåt. För det görs så otroligt mycket som kanske aldrig märks av.

Hur som helst så har omvärlden äntligen börjat öppna upp igen efter Coronapandemin. En pandemi som har hållit oss i sitt grepp under nästan två års tid. Vår frihet har begränsats, mer distansarbete har blivit nya vardagen, många har fått ställa om och kanske byta jobb eller bransch. Ord som svemester eller hemester har blivit allt mer vanligt då människor inte kunnat resa som tidigare. Men mitt i allt detta så har det också funnits en vilja av att hjälpas åt och visa omsorg om varandra vilket är otroligt värmande att se. Det är i dessa stunder som jag gläds åt över hur vi människor bryr oss om varandra och tar hand om de som behöver hjälpen mest, så tack alla för allt som ni är med och bidrar med för att underlätta för våra medmänniskor.

Mölndal firar i år jubileum till följd av att det var 100 års sen som staden fick stadsprivilegier. Det är såklart värt att fira, hur ofta fyller man 100 år? Firandet pågår under hela året och kallas för Mölndal helt hundra, och en del av de invigningar som görs under året tillägnas också jubileet. Nedan följer några axplock över det som gjorts inom Kultur och fritid det senaste halvåret, och visst så händer det roliga aktiviteter och leveranser.


Invigning av Väverskan, Krokslätt mars 2022
Foto Mölndals-Posten
Utdelning av Kulturstipendier juni 2022
Foto Maria MartiniUtdelning av Kulturstipendier, Juni 2022
Foto Maria Martini


Invigning av nya Kållereds bibliotek, mars 2022
Foto Delaram Wall