lördag 3 september 2022

Kryssa Glenn Grimhage

Söndagen den 11 september går Sverige till val och då bestämmer väljarna vägen framåt för kommande mandatperiod.
Politiken ska förenkla vardagen för människor och låta var och en göra de viktiga valen i livet, valfrihet där du bestämmer vad som är bäst för dig. Jag kandiderar till kommunfullmäktige och Mölndal ska vara en trygg och levande plats med gemenskap och trivsel för alla. En plats där ingen ska känna sig utanför eller uppleva otrygghet. En stad fylld med mångfald och framtidstro för ett liberalt möjligheternas Mölndal.

Stärkt skola med studiero och kunskapsfokus
En trygg och jämlik skola där alla barn ska få bästa möjliga skolgång utifrån deras behov och förutsättningar. Det behövs fler speciallärare för mer stöd till alla elever, alla ska ha egna skolböcker i alla ämnen och vi behöver satsa på en stärkt elevhälsa.

Ökad trygghet
Din frihet ska inte begränsas på grund av otrygghet. Det behövs fler trygghetsskapande insatser som ger bättre trygghet och trivsel. Våra områdesarbeten behöver stärkas med mer resurser och vi behöver ett ökat samarbete mellan trygghetsvärdar, ordningsvakter och fler nattvandrare i samarbete med föreningslivet.

Fler mötesplatser och söndagsöppna bibliotek
Genom möten skapas en känsla av samhörighet samtidigt som folkhälsan främjas, meningsfullhet skapas och den ofrivilliga ensamheten förebyggs. Därför behövs det fler mötesplatser för mer sociala sammanhang. Biblioteken är viktiga mötesplatser och kan även möta de som lever i den digitala utanförskapet med stöd och hjälp med delaktighet. Av den anledningen behöver biblioteken i sitt samhällsviktiga uppdrag även vara öppna på söndagar.

Jag hoppas att få ditt förtroende för att driva de frågor som jag tycker är viktigast att prioritera. Rösta på Liberalerna och kryssa nr. 1 Glenn Grimhage i kommunvalet.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar