Om migKlassresan finns, det är alltid lättare att beskriva vad den innebär när man själv har gjort den och fler ska få möjligheten genom en skola som öppnar upp dörrarna till framtiden.
Mitt politiska engagemang började i vuxen ålder men har alltid funnits som en nyfikenhet från barnsben när min moster som var engagerad i kommunpolitiken väckte intresset.

Frågor som berör mig är att bekämpa orättvisor och att låta alla få chansen att utvecklas som självständiga individer.
I mitt engagemang så vill jag förenkla vardagen för Mölndalsborna, utveckla staden och jobba för att det ska vara attraktivt att både bo och jobba i Mölndal.

Det finns fortfarande mycket kvar att förbättra i Mölndal, en stad som ska vara en trygg och levande plats för alla. Med fokus på trygghetsfrågor, valfrihet inom omsorg och service och att aktivt motarbeta utanförskap i samhället skapas möjligheter för var och en att växa som människa.

Det här är några av de områden som jag särskilt vill fokusera på:
Stärk skolan, kulturen och föreningslivet:
Tryggheten i samhället skapas från grunden i civilsamhället
genom goda värderingar och omtanke om varandra. Här fyller skolan och föreningslivet en mycket viktig roll.
Skolan behöver stärkas med mer resurser och fler specialpedagoger behöver finnas inom skolan. Det är också viktigt med en meningsfull fritid och möjligheter till kultur, särskilt för barn och unga och att det sker på deras val och villkor. 
Ett hållbart samhälle:
Jag tror att med nya smarta tekniska lösningar går det också att skapa ett hållbart samhälle, här måste kommunen vara med i framkant på teknikutvecklingen och digitala lösningar.


Ökad tillväxt:
Öka tillväxten genom att förenkla för de företag som vill etablera sig i kommunen, minska på byråkratin. Det skapar arbetstillfällen och välmående.

Mölndal ska helt enkelt vara en stad med livskvalitet för alla åldrar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar