Sagt och gjort

Här följer en sammanställning över de motioner och interpellationer mm som jag har skrivit och jobbat för i mitt uppdrag som ledamot i Mölndals kommunfullmäktige sedan 2014.

Motioner Beslut
För mer och en säkrare aktiv fritid vid Tulebosjön (141214) Avslag
Fler låne el-cyklar, motion tillsammans med Elin Andersson (150223) Bifall
Utveckla Åby fritidscentrum till Västsveriges bästa sportcenter. Motion tillsammans med Marcus Claesson (150421) Avslag
Återanvänd skrotade datorer via Computer Aid och till Chipata
Motion tillsammans med Marcus Claesson (150615)
Bifall
Upphör med individuella skolporträtt (160323) Bifall
Utveckla stadsparken till en all-aktivitetspark Motion tillsammans med Margareta Krakowski (160323) Besvarad
Rusta upp Bohusleden. (160611) Avslag


Interpellationer och frågor Till
Interpellation om vilka åtgärder som görs för att minska köerna till kulturskolan? (150222) Skolnämndens ordförande
Fortsatta långa köer till Kulturskolan. (160221) Skolnämndens ordförande
Interpellation om den ökande sjukfrånvaron i staden. (160223) Kommunstyrelsens ordförande
Interpellation om hur medel till skolutflykter används (160419) Skolnämndens ordförande
Fråga om avbryta uppsägning av ridavtal Gunnebo. (161115) Gunnebo slott och trädgårdars ordförande
Fråga om hur det säkerställs att de beslut som Kommunfullmäktige fattar, också implementeras och blir rätt omhändertagna? (170920) Kommunstyrelsens ordförande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar